Utdanningstilbud

Viser 17 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i friluftslivsfag Bachelor og høgskolekandidat Norges idrettshøgskole Oslo GENS Alle Alle
Bachelor i sport management Bachelor og høgskolekandidat Norges idrettshøgskole Oslo GENS 48.50 52.40
Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi Bachelor og høgskolekandidat Norges idrettshøgskole Oslo GENS 49.50 52.50
Bachelor i trening, helse og prestasjon Bachelor og høgskolekandidat Norges idrettshøgskole Oslo GENS 48.10 50.50
European Master in Physical Activity and Health Master og høyere Norges idrettshøgskole Oslo
Friluftsliv - deltid 2, 30 studiepoeng Årsstudium og kortere Norges idrettshøgskole Oslo
Fysisk aktivitet og funksjonshemning (FAF) Årsstudium og kortere Norges idrettshøgskole Oslo
Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) Årsstudium og kortere Norges idrettshøgskole Oslo
Kroppsøving - deltid 1, 30 studiepoeng Årsstudium og kortere Norges idrettshøgskole Oslo
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag Master og høyere Norges idrettshøgskole Oslo LÆRER 48.80 50.30
Master i idrett og samfunnsvitenskap Master og høyere Norges idrettshøgskole Oslo
Master i idrettsfysiologi og bevegelseslære Master og høyere Norges idrettshøgskole Oslo
Master i idrettsmedisin Master og høyere Norges idrettshøgskole Oslo
Organisasjon og idrettsledelse Årsstudium og kortere Norges idrettshøgskole Oslo GENS 38.50 57.10
Personlig trener Årsstudium og kortere Norges idrettshøgskole Oslo
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Årsstudium og kortere Norges idrettshøgskole Oslo
Årsstudium i Idrett og samfunn Årsstudium og kortere Norges idrettshøgskole Oslo GENS 40.60 49.60