MF vitenskapelig høyskole er en akkreditert, vitenskapelig høyskole. MF ble åpnet i 1908, og er i dag landets største teologiske utdanningsinstitusjon med ca. 100 ansatte og 1300 studenter på bachelor,master og cand.theol-programmene og ca. 60 på doktorgradsprogrammet (ph.d.).

MF vitenskapelig høyskole er en uavhengig høyskole med rundt 1300 studenter og 150 ansatte. Vi tilbyr en rekke studieprogram innenfor religionsvitenskap, samfunnsfag og teologi, både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. MF er kjent for et godt studentmiljø og gode lærere med stor faglig tyngde. MF ble grunnlagt i 1907, og er dermed en av Norges aller eldste utdanningsinstitusjoner.

MF vitenskapelig høyskole

Telefon: 22 59 05 00

Studiesteder:

  • MF vitenskapelig høyskole Oslo

Utdanningstilbud

Det er 21 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i religion og samfunn Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat MF vitenskapelig høyskole Oslo
Globalisering og sosial bærekraft
Religionsvitenskap
Samfunnsvitenskap
Bachelor i teologi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat MF vitenskapelig høyskole Oslo GENS Alle Alle
Profesjonsstudium teologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole Oslo GENS Alle Alle
Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere MF vitenskapelig høyskole Oslo
Doktorgradsprogram Universitet og høgskole, Forskerutdanning/PhD MF vitenskapelig høyskole Oslo
Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole Oslo
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole Oslo LÆRMA4 Alle Alle
Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole Oslo
Master i diakoni Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole Oslo
Master i klinisk sjelesorg Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole Oslo
Erfaringsbasert master i praktisk teologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole Oslo
Praktisk-pedagogisk utdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere MF vitenskapelig høyskole Oslo
Trosopplæring for Den norske kirke Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere MF vitenskapelig høyskole Oslo
Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat MF vitenskapelig høyskole Oslo GENS Alle Alle
Årsstudium i religion Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere MF vitenskapelig høyskole Oslo GENS Alle Alle
Årsstudium i samfunnsfag Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere MF vitenskapelig høyskole Oslo GENS Alle Alle
Årsstudium i teologi Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere MF vitenskapelig høyskole Oslo GENS Alle Alle
Bachelor in Theology, Religion and Society Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat MF vitenskapelig høyskole Oslo
Master in Religion in Contemporary Society Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole Oslo
Master of Theology Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole Oslo