Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

8. desember 2023.

Om studiet

Vil du utvikle deg som lærer og få ny kunnskap?

Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk er tilrettelagt for lærere i full jobb og for andre som kvalifiserer for opptak. Undervisningen finner sted på lørdager. Normert tid for programmet er tre år. De spesifikke fag-emnene tas over to år. Det tredje året er viet arbeid med masteroppgaven, som skrives under veiledning. 

Studiet gir inngående kunnskap om tema innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole. Det har overføringsverdi for undervisning i religion i andre kontekster enn skole

Opptakskrav

- Profesjonsutdanning (skole) eller relevant grad av minimum 180 stp. omfang

- Minimum 60 stp. i KRLE/kristendom/religionsvitenskap

- Minst to års relevant yrkespraksis. Kravet dokumenteres med signert attest/tjenestebevis fra arbeidsgiver, som viser omfanget og lengden av arbeidsforholdet. Dokumentasjonen må vise yrkespraksis som til sammen utgjør to år i 100 % arbeid. MF avgjør hva som er relevant praksis.

All dokumentasjon må være lastet opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Opptaksinformasjon

Oppstart høst.

Du søker om opptak gjennom Søknadsweb. Søknadsfristen er 15.april.

Dersom det er ledige studieplasser etter søknadsfristen vil det være mulig å søke på disse så lenge det er ledige plasser eller frem til senest 15.august

Karrieremuligheter

Studiet er rettet mot KRLE-faget i grunnskolen samt religion og etikk i den videregående skolen. Samtidig har det overføringsverdi til fagdidaktiske problemstillinger og utfordringer i andre fag i skoleverket, og til arbeid i kirken.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk