Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

18. januar 2023.

Om studiet

Vil du utvikle deg som lærer? Da kan MFs erfaringsbasere master i KRLE/Religion og etikk være aktuell for deg.

Studiet gir fordypet innsikt i sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole. Studiet legger vekten på didaktiske og skolerettede problemstillinger.

Opptaksinformasjon

Lokalt opptak i SøknadsWeb med søknadsfrist 1. juni.

Karrieremuligheter

Studiet er rettet mot KRLE-faget i grunnskolen samt religion og etikk i den videregående skolen. Samtidig har det overføringsverdi til fagdidaktiske problemstillinger og utfordringer i andre fag i skoleverket, og til arbeid i kirken.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk