Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 190936

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

18. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å fordype deg i teologi og kristendom? Da kan en bachelor i teologi være aktuelt for deg.

Ønsker du å fordype deg i teologi og kristendom? I dette bachelorstudiet kan du enten fordype deg i hele spekteret av teologiske fag eller spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder. Flere emner gir deg også mulighet til å studere teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 20. april.

Karrieremuligheter

Bacheloren kan bygges videre til master i teologi. Om du ønsker å bli prest kan deler av graden innpasses i Profesjonsstudiet i teologi. Bachelor i teologi gir mulighet for å jobbe innenfor Den norske kirke og andre andre kirkesamfunn.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i teologi