Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 190936

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

8. desember 2023.

Om studiet

Vil du utforske kristen tro, tenkning og praksis?

På MF får du utforske hva troen kan bety for hverdagsliv og kristne fellesskap. Du lærer å reflektere etisk og teologisk om hvordan vi kan leve sammen i en tid preget av store endringer. Du får også jobbe med spørsmål som forholdet mellom tro og naturvitenskap, eller hvordan man kan tolke Bibelen og historiske tekster.

Som student på Bachelor i teologi vil du møte hele spekteret av teologiske fag. Du får solid forståelse for kristendommens historie, Bibelen, kristne praksiser og troslære.

På MF blir du en del av landets største fagmiljø innen teologi, og du vil få internasjonalt ledende forskere som lærere.

MF tilbyr emner innen:

 • Det gamle testamente
 • Det nye testamente
 • Kirkehistorie
 • Etikk/bioetikk
 • Kristen troslære
 • Religionsfilosofi
 • Praktisk teologi
 • Misjonsvitenskap
 • Religionspedagogikk
 • Religionsvitenskap

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april.

Videre studier

Studiet gir grunnlag til videre studier i religionshistorie og teologi på masternivå. Du kan for eksempel fortsette på Master i teologi, eller gå over til Profesjonsstudiet i teologi som kvalifiserer til jobb som prest i Den norske kirke.

Karrieremuligheter

Gjennom dette studiet utrustes du til arbeid innen kirke/menighet og organisasjoner. Studiet gir også grunnlag til videre studier i religionshistorie og teologi på masternivå. Du kan for eksempel fortsette på Master i teologi, eller gå over til Profesjonsstudiet i teologi som kvalifiserer til jobb som prest i Den norske kirke.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i teologi