Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 190482

Informasjon oppdatert

15. desember 2022.

Om studiet

Vil du forstå aktuelle hendelser i samfunnet og hvordan religion og samfunn påvirker hverandre?

Samfunn, politikk og religion  er for deg som vil ha en dypere forståelse av hvordan religion og samfunn påvirker hverandre, både i Norge og i andre deler av verden. Noen av temaene du vil lære om er religion og politikk, globalisering av religion, og endringer i religiøs tro og praksis.

Gjennom studiene får du faglige perspektiver og redskaper til å forstå religioners rolle i samfunnet. Du får utforske kjente og ukjente temaer og møte perspektiver som utfordrer etablerte forestillinger om samfunnet.

Som student vil du møte spørsmål som dette:

  • Hvilken rolle spiller religion og livssyn i det norske samfunnet i dag?
  • Har religion noe med politikk å gjøre?
  • Mister religion betydning i verden i dag?
  • Hvordan påvirkes religion av globalisering?
     

Bachelor i samfunn, politikk og religion er for deg som vil forstå aktuelle hendelser i samfunnet og hvordan religion og samfunn påvirker hverandre, både i Norge og andre deler av verden. Du vil få kunnskap om blant annet tro og praksis i ulike religioner, religion og politikk, sekularisering og globalisering av religion.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april

Karrieremuligheter

Bachelor i samfunn, politikk og religion gir grunnlag for videre studier på masternivå innenfor enten religionsvitenskap eller samfunnsvitenskap. Studiet gir også grunnlag for jobb i skole og samfunn for øvrig. Med en bachelor i samfunn, politikk og religion vil du også være faglig kvalifisert til opptak på masterprogram Religion in Contemporary Society ved MF.

 

Alle utdanninger innen