Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

8. desember 2023.

Om studiet

Er du prest og ønsker faglig inspirasjon og fordypning? Vil du bygge videre på erfaring og kunnskap du har opparbeidet deg i jobben?

Studieprogrammet har som mål å gi prester, diakoner og kateketer mulighet til økt praktisk-teologisk kompetanse. Ved bruk av de erfaringer og kunnskaper du har med deg fra utdanning og arbeidsliv, vil undervisningen hjelpe deg til å reflektere over og utvikle egen tjeneste.

Opptakskrav

Se programsiden for programmet for mer informasjon.

Opptaksinformasjon

Se programsiden for programmet for mer informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i praktisk teologi