Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

18. januar 2023.

Om studiet

Erfaringsbasert master i praktisk teologi kan være nyttig for deg som har vært ute i praksis noen år og nå søker faglig påfyll.

Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi er en grad som gis i et samarbeid mellom Det teologiske menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og VID vitenskapelige høgskole.Studieprogrammets hovedmålsetning er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste.

Opptakskrav

For å bli tatt opp teologi på programmet må man:
- Være tildelt graden cand. theol. eller tilsvarende.
- Ha minimum 2 års praksis i prestetjeneste. Fakultetet avgjør hva som er relevant praksis.

For øvrig følger opptaket de til enhver tid fastsatte forskrifter og reglementer.

Opptaksinformasjon

Søknad via MFs søknadsweb med søknadsfrister 1. desember for start vårsemesteret og 1. juni for start høstsemesteret.

Karrieremuligheter

Erfaringsbasert master i praktisk teologi er en videreutdanningsgrad som gir kandidatene økt kompetanse innen de praktisk-teologiske disipliner.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i praktisk teologi