Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

.

Om studiet

Er du prest og ønsker faglig inspirasjon og fordypning? Vil du bygge videre på erfaring og kunnskap du har opparbeidet deg i jobben?

Studieprogrammet har som mål å gi prester, diakoner og kateketer mulighet til økt praktisk-teologisk kompetanse. Ved bruk av de erfaringer og kunnskaper du har med deg fra utdanning og arbeidsliv, vil undervisningen hjelpe deg til å reflektere over og utvikle egen tjeneste.

Opptakskrav

Se programsiden for programmet for mer informasjon.

Opptaksinformasjon

Se programsiden for programmet for mer informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i praktisk teologi