Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

8. desember 2023.

Om studiet

Våre deltidsstudier i KRLE / religion og etikk kan kombineres med full jobb. Undervisningen er på lørdager.

Religions- og livssynskunnskap er viktig kompetanse for alle i samfunnet, både som yrkesutøvere og samfunnsborgere. MF er den største aktøren når det gjelder etter- og videreutdanning av lærere i skolens religions- og livssynsfag. Flere tusen lærere både i grunnskole og videregående skole har tatt videreutdanning på MF. Lærerne forteller at utdanningen har gitt dem både undervisningskompetanse og større trygghet i klasserommet.

MF har også utdannet mange fra andre sektorer i samfunnet. Studiene er åpne for alle interesserte.

Opptakskrav

Studiet er rettet mot lærere og andre interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

Opptaksinformasjon

Oppstart høst og vår.

Du søker gjennom Søknadsweb. Søknadsfristen er 15.juni for høst og 15.desember for vår.

Videre studier

MF tilbyr emner i KRLE / religion og etikk på både bachelornivå og masternivå. Studiene gir undervisningskompetanse i skolen. 

På masternivå tilbys Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk (90 stp) over tre år, med oppstart hver høst.

MF tilbyr også Deltidsstudium i veiledning for praksislærere (15 stp) over to semestre.

Karrieremuligheter

Ved å studere KRLE/religion og etikk får du utviklet din faglige kompetanse. Skolen har behov for dyktige lærere med oppdatert kunnskap innen dette feltet.