Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

18. januar 2023.

Om studiet

KRLE/religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Dette er studiet for deg som ønsker oppdatert fagkunnskap og slik kjenne større trygghet i klasserommet og i samarbeid med foreldre.

Deltidsstudier i KRLE/religion og etikk går over fire semestre og kan kombineres med full jobb. Det undervises i ett emne per semester, og hvert emne har et omfang på 15 studiepoeng. Det blir gitt undervisning åtte lørdager i hvert semester. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver underveis.

Opptakskrav

Studiet er rettet mot lærere og andre interesserte med generell studiekompetansese eller dokumentert realkompetanse

Opptaksinformasjon

Lokalt opptak i SøknadsWeb med søknadsfrist 1. juni

Karrieremuligheter

Ved å studere KRLE/religion og etikk får du utviklet din faglige kompetanse. Skolen har behov for dyktige lærere med oppdatert kunnskap innen dette feltet.