Utdanningstilbud

Viser 62 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Beslutninger og tiltak i barnevernet Årsstudium og kortere Lillehammer
Bærekraftig samfunn Årsstudium og kortere Lillehammer
Digital sikkerhetskultur Årsstudium og kortere Lillehammer
Funksjonshemming og samfunn Årsstudium og kortere Lillehammer
Helserett Årsstudium og kortere Lillehammer
Integrert karriereveiledning Årsstudium og kortere Lillehammer
K2FAGBHG Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Årsstudium og kortere Hamar, Lillehammer
Karriereveiledning Årsstudium og kortere Lillehammer
Kommunikasjonsrådgiverstudiet Årsstudium og kortere Lillehammer
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen Årsstudium og kortere Lillehammer
Master i barnevern Master og høyere Lillehammer
Master i bærekraftig innovasjon og ledelse Master og høyere Lillehammer
Master i karriereveiledning Master og høyere Lillehammer
Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i offentlig innovasjon Master og høyere Lillehammer
Master i pedagogikk Master og høyere Lillehammer
Master i psykologi med spesialisering i miljøpsykologi Master og høyere Lillehammer
Master i spesialpedagogikk Master og høyere Lillehammer
Master i treningsfysiologi Master og høyere Lillehammer
Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier Master og høyere Lillehammer
Master i økonomi og ledelse – siviløkonom – hovedprofil business analytics Master og høyere Lillehammer

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.