Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 209568

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Hvis du vil lære mer om læringsprosesser og grunnlaget for læring, er dette bacheloren for deg! Studiet er samlingsbasert.

Denne utdanningen er et fleksibelt, samlingsbasert bachelorstudium. Studiet er normert til tre år på heltid og seks år på deltid. Studiet tar opp pedagogiske utfordringer og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering og opplæring.

Denne bacheloren skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot både enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet er pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Har du fullført et årsstudium i pedagogikk kan du søke deg direkte inn på 2.året av bachelorprogrammet via lokalt opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i pedagogikk, fleksibel

Alle utdanninger innen