Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 65
Søknadskode (SO): 209568

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Hvis du vil lære mer om læringsprosesser og grunnlaget for læring, er dette bacheloren for deg! Studiet er nett- og samlingsbasert.

Denne utdanningen er et fleksibelt nett- og samlingsbasert bachelorstudium. Studiet er normert til tre år på heltid og seks år på deltid. Studiet tar opp pedagogiske utfordringer og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering, oppdragelse, undervisning, opplæring og danning. Bachelor i pedagogikk tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og knytter dette til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Pedagogikk er et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon.

Denne bacheloren skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet handler om pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

Du finner studiet på Samordna opptak under navnet "Pedagogikk, Bachelor, deltid, høst, samlingsbasert" med søkekode 209 568. Du søker deg inn på denne koden også om du tenker å ta den nett- og samlingsbaserte bacheloren på heltid.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Har du fullført et årsstudium i pedagogikk kan du søke deg direkte inn på 2.året av bachelorprogrammet via lokalt opptak

Opptaket direkte til 2.året av bachelorprogrammet ligger ute på ledige studieplasser og kan søkes nå i vår lokale søknadsweb. Det er for øyeblikket ikke mulig å søke opptak direkte til førsteåret gjennom Samordna opptak.

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i pedagogikk, fleksibel

Alle utdanninger innen