Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 209852

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

I denne utdanningen lærer du om hva som er grunnlaget for læring og gode sosiale fellesskap. Som pedagog kan du jobbe med både individer og organisasjoner, og dermed bli en viktig påvirker for utviklingen av samfunnet.

Pedagogikk er både et praktisk og teoretisk fag. Du vil jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre i et godt og faglig spennende læringsmiljø. Gjennom bachelorløpet får du en bred innføring i ulike deler av pedagogikkfaget, blant annet spesialpedagogikk, pedagogisk utviklingsarbeid, mediepedagogikk og rådgivning.

Du oppnår en generell pedagogisk kompetanse rettet mot læring og utvikling i et livslangt perspektiv. Utdanningen er relevant for et bredt arbeidsmarked hvor sentrale områder er læring, bærekraftig utdanning, tilrettelegging av opplæring og kompetanseheving, organisasjonslæring og pedagogisk ledelse.

Bachelorstudiet i pedagogikk er ikke rettet mot et spesifikt yrke som barnehagelærer eller lærer.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som har gjennomført årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet kan søke opptak direkte til andre studieår via Lokalt opptak.

Ingen

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Internasjonalisering er stadig viktigere. Som student på dette studiet, vil du tidlig møte internasjonale perspektiver relatert til fagets egenart og innholdet i de enkelte emnene. I tillegg kan du møte gjesteforelesere, arbeidskrav med internasjonale/globale perspektiver og pensumlitteratur på engelsk. I noen emner kan undervisning foregå på engelsk.

I fjerde semester anbefaler vi deg å ta et studieopphold i utlandet. Du kan velge emner innen pedagogikk ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. HINN samarbeider med læresteder i hele verden. Kontakt internasjonalt kontor ved fakultetet for veiledning om utveksling. De kan fortelle om aktuelle land og læresteder, hvilke krav som gjelder, hvordan søke, og veilede i spørsmål om lån og stipend fra Lånekassen.

I Europa finnes det også en egen stipendordning som heter Erasmus+, som studenter kan søke på, i tillegg til lånekassestøtte. Stipendet omfatter alle som studerer i et EU-land, samt på Island, i Lichtenstein, Nord-Makedonia, Serbia eller Tyrkia.

Studenter som reiser på utveksling, skal gjennomføre 30 studiepoeng. De fleste læresteder tilbyr fag som undervises på engelsk.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i pedagogikk

Alle utdanninger innen