Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: TVPRO
Poenggrenser 2023:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209534

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du utvikle og forme nytt medieinnhold? På TV-skolen utvikler du nye konsepter og formater, planlegger kreative prosesser og gjennomfører film- og TV-produksjoner.

Er du kreativ, har et strukturert hode og liker å lede? Da er Bachelor i prosjekt- og produksjonsledelse for dokumentar og TV- studiet for deg.

Bachelorprogrammet i prosjekt- og produksjonsledelse for dokumentar og TV er en treårig utdanning hvor du lærer å planlegge og lede TV- og dokumentarprosjekter i ulike sjangre og format. Utdanningen legger vekt på å gi studentene trening i relevante fagområder som idéutvikling, historiefortelling, produksjons- og prosjektledelse, markedsinnsikt og redaksjons- og innspillingsledelse.

Undervisningsformen ved TV-skolen er prosjektorientert, og hvert semester inneholder én eller flere produksjonsøvelser. Studentene ved Bachelor i prosjekt- og produksjonsledelse for dokumentar og TV vil i disse øvelsene arbeide sammen med studenter fra TV-skolens øvrige studieprogrammer.

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Les mer om TV-skolen her

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Studiet har opptaksprøve.

Les mer om opptaksprøven her.

Videre studier

Bachelor i Prosjekt- og produksjonsledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i prosjekt- og produksjonsledelse for dokumentar og TV

Alle utdanninger innen