Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 209853

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

En bachelor i spesialpedagogikk gir deg kunnskap om hvordan du kan bli en tilrettelegger og forkjemper for barn, unge og voksnes mulighet til å å utvikle seg og få en likeverdig deltakelse i samfunnet.

Å være spesialpedagog handler om å være en tilrettelegger og forkjemper for barn, unge og voksnes mulighet til å delta og utvikle seg, uavhengig av funksjonsnedsettelser, etnisitet, kjønn, seksualitet osv. Utdanningen gir deg kunnskap om hva som hindrer menneskets muligheter til samfunnsdeltagelse, og hva du som spesialpedagog kan bidra med for å redusere disse. Du får bred kunnskap om hva som kjennetegner det spesialpedagogiske fagfeltetet, og gjennom praksis få god innsikt i dette.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bidra til bygge ned barrierer som er til hinder for likeverdig deltagelse i samfunnet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Fullført studium gir grunnlag for å søke på masterstudier og videreutdanninger innen fagfeltet i inn- og utland.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du for eksempel søke videre på:

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på praksisutveksling 3. semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt med Internasjonalt kontor for å sjekke dine utvekslingsmuligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i spesialpedagogikk

Alle utdanninger innen