Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 37.60 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 209853

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

En bachelor i spesialpedagogikk vil gi deg kunnskap om samspillet mellom individ, skole og samfunn. Du vil gjøre en viktig jobb for inkludering i møte med barn og unge.

Å være spesialpedagog handler om å være en tilrettelegger og forkjemper for barn, unge og voksnes mulighet for å delta og utvikle seg, uavhengig av funksjonsnedsettelser, etnisitet, kjønn, seksualitet osv. Utdanningen gir deg kunnskap om hva som hindrer menneskets muligheter til samfunnsdeltagelse og hva du som pedagog kan bidra med for å redusere hindringene. Du får bred kunnskap om hva som kjennetegner det spesialpedagogiske fagfeltet, og vil gjennom praksis få god innsikt i det spesialpedagogiske feltet.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bidra til bygge ned barrierer som er til hinder for likeverdig deltagelse i samfunnet. Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagog innen en rekke områder og felter i samfunnet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: 37,6
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Fullført studium gir grunnlag for å søke på masterstudier og videreutdanninger innen fagfeltet i inn- og utland.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du for eksempel søke videre på:

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på praksisutveksling 3. semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt med Internasjonalt kontor for å sjekke dine utvekslingsmuligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i spesialpedagogikk

Alle utdanninger innen