Utdanningstilbud

Viser 41 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Master i miljøpsykologi Master og høyere Lillehammer
Master i næringsrettet bioteknologi Master og høyere Hamar
Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp) Master og høyere Lillehammer, Rena
Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp) Master og høyere Lillehammer, Rena
Master i pedagogikk Master og høyere Lillehammer
Master i psykisk helsearbeid Master og høyere Elverum
Master i realfagenes didaktikk Master og høyere Hamar
Master i spesialpedagogikk Master og høyere Lillehammer
Master i tilpasset opplæring Master og høyere Hamar
Master i treningsfysiologi Master og høyere Lillehammer
Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier Master og høyere Lillehammer
Master i utdanningsledelse Master og høyere Hamar
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil business analytics Master og høyere Lillehammer
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil digital ledelse og forretningsutvikling Master og høyere Desentralisert - Kongsvinger
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil markedsføringsledelse Master og høyere Rena
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil økonomistyring Master og høyere Rena
Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse Master og høyere Rena
Master in Applied and Commercial Biotechnology Master og høyere Hamar
Master in Applied Ecology Master og høyere Evenstad
Master in Special Education - Practical skills transformative learning Master og høyere Lillehammer

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.