Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Hvordan kan vi forbedre folkehelsen? Det lærer du mer om på dette tverrfaglige studiet, som ser på påvirkningsfaktorer for helse i et overordnet samfunnsperspektiv.

Dette tverrfaglige studiet er utformet for å imøtekomme et økende behov for kompetanse innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot samfunnets behov og ønsker for bedre helse. Gjennom kritisk tenkning og aktiv deltakelse i studieløpet er målet å sikre studentene økt forståelse for påvirkningsfaktorer for helse, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes knyttet til å fremme og ivareta befolkningens helse.

Å forbedre folkehelsen og redusere sosiale ulikheter med bakgrunn i helse står sentralt blant politiske ledere og andre samfunnsaktører verden over. Folkehelse som fagfelt er opptatt av å ivareta og fremme helse, samt forebygge sykdom og lidelse gjennom organisert innsats fra samfunnets side. Dette har fått økt oppmerksomhet og betydning blant en rekke ulike aktører innenfor mange fagfelt.

Studentene vil etter fullført studium ha tilegnet seg allsidig og teoretisk kunnskap om folkehelse som de kan benytte til å påvirke utvikling av politikk, programmer og tiltak på en kunnskapsbasert måte.

Studiet kan også tas på deltid over tre år. Studenter som ønsker å studere på deltid søker på heltidstilbudet, og får en individuell tilpasning av utdanningsplanen etter studiestart.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen helse-, idretts- eller pedagogiske fag.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norske eller internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Utveksling

Vi legger til rette for utveksling i løpet av masterstudiet ditt hos oss.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i folkehelse og helsefremmende arbeid

Alle utdanninger innen