Fakta

Sted:
Desentralisert - Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

26. januar 2024.

Om studiet

Den norske filmskolens master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer er en 2-årig kunstfaglig utdanning utviklet i spenningsfeltet mellom klassiske filmdisipliner og nye medier, med de mulighetene som ligger i samspillet mellom digital teknologi, bilde og lyd.

Masterprogrammet vektlegger refleksjon, utforsking og eksperimentering og er et sted der talenter kan møtes ut fra en felles visjon om å skape fortellinger som møter publikum med nye erkjennelser og opplevelser. Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer tilbys ved Den norske filmskolen. Det er en 2-årig kunstfaglig utdannelse av 120 studiepoengs omfang som krever fulltidsengasjement fra studentene.

Vår masterutdanning skal være et kreativt samhandlingsrom for kritisk og reflekterende diskusjon, samtidig som den gir kompetanseutvikling for de enkelte spesialiseringene, som er manus, fiksjonsregi, konseptuell dokumentarregi,produsent og visuell design.

Undervisningen er fordelt mellom fellesundervisning og undervisning som er tilpasset behovet for den enkelte spesialisering. I deler av fellesundervisningen inngår et antall tverrfaglige produksjonsøvelser hvor studentene jobber i team. Utdanningen har spesielt fokus på å utvikle den enkelte students kunstneriske uttrykkskompetanse og personlige refleksjon innenfor det serielle formatet. Studiet krever et stort personlig engasjement. Hver student må by på seg selv og sine erfaringer for å berike både utdanningen og medstudentenes kunstneriske utvikling.

Les mer om programmet her og om søknadsprosessen her.

Opptaksinformasjon

Det vil være opptak til studiet neste gang i 2024.

Søknadsfristen er 1.mars 2024 og søknadsportalen åpner 1. desember 2023.

Les mer om søknadsprosessen her.

Kvalifikasjon/tittel

Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Alle utdanninger innen