Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Er du opptatt av bærekraftig forvaltning av naturressurser og å ta vare på truede dyrearter? På studiet blir du del av et aktivt studie- og forskningsmiljø, og blir attraktiv for relevante jobber nasjonalt og internasjonalt.

Master i anvendt økologi kobler økologisk teori og vitenskapelige metoder med forvaltningsrettede problemstillinger. Dette er en unik utdanning der ny kunnskap om økologi raskt kommer til anvendelse for å løse nye forvaltningsmessige utfordringer, som for eksempel å ta vare på truede dyrearter.

Oppmerksomheten rettes mot bærekraftig bruk av ressursene som konsekvens av korrekt iverksatte tiltak. Vi ser på hvordan menneskelige inngrep påvirker naturen og hva vi kan gjøre for å redusere eventuelle negative effekter. Vi vektlegger økologiske og vitenskapelige metoder ved bruk av ny teknologi og statistiske metoder.

Evenstad har et spennende, aktivt og internasjonalt forskningsmiljø, der både ansatte og medstudenter er interessert i det samme som deg. Nærheten til naturen, og et levende studiested som baserer all sin virksomhet på skog- og utmarksforvaltning, gir deg en unik mulighet til å koble sammen teori og praksis, utdanning og fritid.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Requirements for admission

To enter the programme, students are required to confirm the achievement of either:

  • A Norwegian bachelor degree or an education recognized as being equivalent to a Norwegian bachelor degree with an average weighted (ECTS credits) mark of at least C
  • An education recognized as three years of higher education in Norway
  • Education approved as equivalent to the above-mentioned degrees according to university law § 3-4.

The degree from higher education has to include the equivalent of at least 80 ECTS credits of the following subjects:

  • Minimum 4 ECTS-credit equivalents in statistics or similar topics
  • Minimum 76 ECTS-credit equivalents in ecology, forestry, biology, zoology, botany, evolution, wildlife biology, environmental sciences, additional statistics or other relevant topics

In cases where all or parts of the programme were approved with the use of the marks Pass / Fail, the applicants are admitted after individual assessment.

The study may be limited to a certain number of students decided yearly. In this case, the ranking of students will follow the average weighted (ECTS credits) marks from their degree in higher education.

English Language requirements

All non-native English speakers must provide documentation of English language proficiency at a high level.

Alternatively, students can meet the language requirements by meeting the language requirements for English-taught masters programs at INN. These can be found at:

https://www.inn.no/english/study-opportunities/incoming-full-degree-students/english-language-requirements/

Motivation letter:

Applicants from outside EU/EEA must attach a motivation letter (maximum 300 words). “Explain why you wish to take the masters and specifically how you will use the masters in applied ecology in your current or future career plans.”

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi.

Utveksling

Master i anvendt økologi undervises på engelsk, og tilrettelegger for et studentmiljø med internasjonale studenter. Studenter oppfordres til å reise på utveksling i andre eller tredje semester, avhengig av emnekombinasjoner ved HINN. I tillegg kan masteroppgaven gjennomføres i utlandet med en ekstern veileder, og intern veileder fra HINN.

Det er mulig å reise på utveksling til Nordiske og Baltiske land gjennom Nordnatur, til ulike Erasmuspartnere og partnere i Nord-Amerika, Afrika (Tanzania, Namibia, Zambia, Sør-Afrika) og Asia (Nepal, India) gjennom bilaterale avtaler. Flere av våre studenter tar også valgfag på Svalbard (www.unis.no).

Sjekk dine muligheter i vårt destinasjonssøk.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i anvendt økologi

Alle utdanninger innen