Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Er du opptatt av bærekraftig forvaltning av naturressurser og å ta vare på truede dyrearter? På studiet blir du del av et aktivt studie- og forskningsmiljø, og blir attraktiv for relevante jobber nasjonalt og internasjonalt.

Anvendt økologi er et fagområde som tar økologisk vitenskap i praktisk bruk for å løse samtidens utfordringer. Dette inkluderer anvendelse av økologiske konsepter til å løse miljøutfordringer innenfor politikk, forvaltning, og bærekraftig bruk og forvaltning av biologiske ressurser som vilt, fisk, skog, og økosystemtjenester.

Forvaltning av økosystemer for å stanse tapet av biologisk mangfold, redusere klimaendringer, og samtidig opprettholde menneskelig velferd er en stor oppgave regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette studieprogrammet fokuserer på de biologiske prosessene, viltforvaltning, overvåkingsmetoder, og de komplekse relasjonene mellom viltbestander og mennesker på en stadig mer menneskedominert planet.

Studentene får de vitenskapelige verktøyene som trengs for å forstå økosystemer og hvordan de kan forvaltes på en bærekraftig måte. Programmet hjelper studentene med å utvikle den nødvendige kunnskapen til å engasjere seg i videreutdanning, drive forskning og engasjere seg i praktisk økosystemforvaltning. Programmet undervises på engelsk og tiltrekker seg studenter av ulike nasjonaliteter, men studenter har mulighet for å levere skriftlige arbeider på norsk.

På Evenstad møter du et internasjonalt miljø hvor både ansatte og medstudenter deler din entusiasme for et felles fagfelt.

Nærheten til naturen, inkludert en livlig campus med mange sosiale og friluftsaktiviteter, gir deg en unik mulighet til å kombinere teori og praksis, utdanning og fritid.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Hvordan søke opptak?

Du som har norsk personnummer

Du søker opptak under "Masterutdanninger" studiet har søkekode 5462.

Du som ikke har norsk personnummer

Du søker opptak under "Engelskspråklige mastergrader og andre engelskspråklige studier". Studiet har søkekode 5454.

Mer informasjon om søknad og opptak

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Requirements for admission

To enter the programme, students are required to confirm the achievement of either:

  • A Norwegian bachelor degree or an education recognized as being equivalent to a Norwegian bachelor degree with an average weighted (ECTS credits) mark of at least C
  • An education recognized as three years of higher education in Norway
  • Education approved as equivalent to the above-mentioned degrees according to university law § 3-4.

The degree from higher education has to include the equivalent of at least 80 ECTS credits of the following subjects:

  • Minimum 4 ECTS-credit equivalents in statistics or similar topics
  • Minimum 76 ECTS-credit equivalents in subjects related to applied ecology, e.g., ecology, biology, zoology, botany, evolution, wildlife biology, additional statistics or other relevant topics

In cases where all or parts of the programme were approved with the use of the marks Pass / Fail, the applicants are admitted after individual assessment.

The study may be limited to a certain number of students decided yearly. In this case, the ranking of students will follow the average weighted (ECTS credits) marks from their degree in higher education.

English Language requirements

All non-native English speakers must provide documentation of English language proficiency at a high level.

Alternatively, students can meet the language requirements by meeting the language requirements for English-taught masters programs at INN. These can be found at:

https://www.inn.no/english/study-opportunities/incoming-full-degree-students/english-language-requirements/

Motivation letter:

Applicants from outside EU/EEA must attach a motivation letter (maximum 300 words). “Explain why you wish to take the masters and specifically how you will use the masters in applied ecology in your current or future career plans.”

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi.

Utveksling

Master i anvendt økologi undervises på engelsk, og tilrettelegger for et studentmiljø med internasjonale studenter. Studenter oppfordres til å reise på utveksling i andre eller tredje semester, avhengig av emnekombinasjoner ved HINN. I tillegg kan masteroppgaven gjennomføres i utlandet med en ekstern veileder, og intern veileder fra HINN.

Det er mulig å reise på utveksling til Nordiske og Baltiske land gjennom Nordnatur, til ulike Erasmuspartnere og partnere i Nord-Amerika, Afrika (Tanzania, Namibia, Zambia, Sør-Afrika) og Asia (Nepal, India) gjennom bilaterale avtaler. Flere av våre studenter tar også valgfag på Svalbard (www.unis.no).

Sjekk dine muligheter i vårt destinasjonssøk.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i anvendt økologi

Alle utdanninger innen