Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Ønsker du å være med å forme morgendagens arbeidsliv? Dette fremtidsrettede masterstudiet gjør deg i stand til å tilrettelegge for nyskaping som vektlegger bærekraft og ansvarlighet i det offentlige og det private.

Master i bærekraftig innovasjon og ledelse gir deg kunnskap til å forstå, utvikle, lede og tilrettelegge for nyskaping som vektlegger bærekraft og ansvarlighet i virksomheter. Studiet gir deg kompetanse enten du ønsker å jobbe i det private, det offentlige eller innen frivillighetssektoren.

Samfunnet, næringslivet og alle virksomheter står i dag overfor store utfordringer, som klimaendringer, digitalisering og automatisering, globalisering og økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt. Disse endringene påvirker samfunnet og virksomhetene på ulike måter. For å bistå organisasjoner i sitt innovasjonsarbeid trenger man en solid faglig kunnskap og erfaring med både å forstå, håndtere og lede kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv, samt forutsetninger og utfordringer knyttet til disse prosessene.

Ved å ta denne masteren i bærekraftig innovasjon og ledelse, får du bred forståelse av hvordan organisasjoner fungerer internt og i samspill med sine omgivelser og hvordan innovasjoner som vektlegger bærekraft og ansvarlighet oppstår og utvikles, både som interne prosesser, men også gjennom ekstern påvirkning.

Studiet passer for deg med bachelor i økonomisk-administrative fag, reiselivsfag, markedsføringsfag, ledelsesfag og andre samfunnsfag med relevante fordypninger.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en relevant fordypning i samfunnsvitenskap på minst 80 studiepoeng.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Hva er relevant fordypning?

Relevant fordypning er enten fordypninger innenfor økonomi, sosiologi, urbanisme og fysisk planlegging, statsvitenskap og organisasjonsteori, sosialantropologi, psykologi, pedagogikk, samfunnsgeografi, demografi, medievitenskap og journalistikk, bibliotek- og informasjonsvitenskap, samfunnsvitenskapelige idrettsfag, rettsvitenskap, kriminologi, sosialt arbeid og kvinne- og kjønnsstudier.

Flerfaglige/tverrfaglige samfunnsvitenskapelige utdanninger, som for eksempel økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse, reiseliv, internasjonale studier, markedsføring og kommunikasjon godkjennes også.

Utveksling

I tredje semester har du en unik mulighet til å reise på utveksling. Det er stor fleksibilitet og du kan velge å fordype deg innen mange ulike fagområder, eksempelvis HR, entreprenørskap, bærekraftig utvikling, merkevarebygging, handel, innovasjon eller internasjonal business. Fagområdene business og management er to av de mest tilgjengelige blant våre internasjonale partneruniversiteter, noe som betyr at det er mange ulike destinasjoner du kan reise til.

Reiser du til en av våre europeiske partneruniversiteter kan du få et ekstra Erasmus + stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen. Dersom du må betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen, delvis som stipend og delvis som lån.

Et utvekslingsopphold gir deg minner for livet, i tillegg til at du får internasjonal erfaring og kompetanse som øker dine sjanser på arbeidsmarkedet i fremtiden.

Sjekk ut vårt destinasjonssøk og se hva som passer deg best.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i bærekraftig innovasjon og ledelse

Alle utdanninger innen