Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du bidra til å håndtere utfordringer i en helsetjeneste i endring? Det er stort behov for økt sykefaglig kompetanse, og masterutdanningen er egnet for både nyutdannede og sykepleiere med arbeidserfaring.

Ønsker du å styrke din kliniske og utviklingsorienterte kompetanse?

Gjennom studiet tilegner du deg ferdigheter for å arbeide klinisk og personsentrert. Studiet retter seg både mot deg som er nyutdannet sykepleier og deg som har arbeidserfaring som sykepleier. 

Du får kunnskap om demografiske faktorer, og du utfordres til å se hvordan du kan bidra til å utvikle sykepleietjenesten generelt, og spesielt i kommunene. Du blir god på å vurdere pasienters komplekse og sammensatte helsetilstander, samt ivareta pårørende og familien på en helhetlig måte. Du vil tilegne deg kunnskap om tverrfaglig samhandling til det beste for pasienten og deres pårørende.

Samhandlingsreformen som ble innført i januar 2012 har økt kravene til hva helsetjenestene skal levere av tjenester. Dette har videre ført til økt behov for sykepleiefaglig kompetanse, spesielt i kommunene. Med master i avansert klinisk allmennsykepleie vil du være kvalifisert til å bidra til utvikling av fremtidsrettede helsetjenester.

Utdanningen bygger på nasjonal forskrift, og kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie på masternivå. Les mer om ordningen her.

Med fullført utdanning kan du søke spesialistgodkjenning i klinisk sykepleie. Les mer om dette her. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad i sykepleie og autorisasjon som sykepleier.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre doktorgradsstudier innen fagområdet både ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Utveksling

Det vil være mulighet for utveksling i fjerde semester, knyttet til emnet "Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunehelsetjenesten". Det vil også være mulighet for utveksling i sjette semester i forbindelse med skriving av masteroppgaven.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet må få det planlagte oppholdet godkjent av høgskolen på forhånd.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Alle utdanninger innen