Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du bidra til å håndtere utfordringer i en helsetjeneste i endring? Studiet gir grunnlag for spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie, og er egnet for både nyutdannede og sykepleiere med arbeidserfaring.

Master i avansert klinisk allmennsykepleie gir deg breddekompetanse i å håndtere sykepleiefaglige problemstillinger på individ, gruppe og systemnivå. Du utvikler spesielt ferdigheter til å arbeide klinisk og personsentrert.

Studiet retter seg både mot deg som er nyutdannet sykepleier og deg som har arbeidserfaring som sykepleier. Med fullført utdanning kan du søke spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie.

Studiet gir deg kunnskap om sykepleie til alle grupper innen helsetjenesten, med et spesielt fokus på pasienter med kroniske, somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Du utfordres til å se hvordan du kan bidra til å utvikle og styrke sykepleietjenesten. Du utvikler kompetanse i å vurdere pasienter med komplekse og sammensatte helsetilstander, samt ivareta pårørende og familien på en helhetlig måte. Du vil også tilegne deg kunnskap om tverrfaglig samhandling til det beste for pasientene og deres pårørende.

Det er økt behov for sykepleiefaglig kompetanse i helsetjenesten, spesielt i kommunene. Med master i avansert klinisk allmennsykepleie vil du være kvalifisert til å bidra til utvikling av fremtidens helsetjenester både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Utdanningen bygger på nasjonal forskrift, og kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie på masternivå. Les mer om ordningen her.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav:

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning i sykepleie og autorisasjon som sykepleier.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre doktorgradsstudier innen fagområdet både ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Utveksling

Hele eller deler av de praktiske studiene kan gjennomføres i utlandet. Det vil også være anledning for utveksling i sjette semester i forbindelse med skriving av masteroppgaven.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet må få det planlagte oppholdet godkjent av høgskolen på forhånd.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, som vil kunne bistå med planleggingen av et utenlandsopphold.

Kvalifikasjon/tittel

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Alle utdanninger innen