Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Høyere nivå

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i et grunnskolefag? I dette studiet kan du fordype deg i engelsk, KRLE, norsk eller samfunnsfag. Studiet gir deg lektorkompetanse.

Masterstudiet er et tilbud til deg som ønsker sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i et grunnskolefag. Gjennom studiet får du innsikt i valgt undervisningsfag, både som vitenskapsfag og skolefag. Du tilegner deg inngående kunnskap om undervisning og læring i faget, og om hvordan du som lærer skal kunne arbeide med elevene for at læring skal skje.

Det er lagt opp til to forskjellige løp, ett for trinn 1 - 7 og ett for trinn 5 - 10. Du velger ett av følgende fag som masterfag; engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), norsk eller samfunnsfag. Samfunnsfag tilbys kun for trinn 5 - 10. Dersom du ønsker å velge matematikk eller naturfag som masterfag kan du søke Master i realfagenes didaktikk.

Dybdemasteren på 120 sp tilbys som deltidsstudium over fire år (8 semester) og den erfaringsbaserte masteren på 90 sp, tas over halvannet år (6 semester). Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav for dybdemaster, 120 sp:

Opptakskravet er en fullført lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen og 60 studiepoeng i undervisningsfaget studenten velger som masterfag.

Opptakskrav for erfaringsbasert master, 90 sp:

Opptakskravet er en fullført lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen og 60 studiepoeng i undervisningsfaget studenten velger som masterfag og dokumentert relevant arbeidserfaring på minimum 2 år.

Les mer om søknad og opptak

Søk riktig

I søknadsweb velger du masterfag og omfang (120 sp/90 sp) når du søker studiet. Du velger ett av disse fagene som masterfag; engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), norsk eller samfunnsfag. Samfunnsfag tilbys kun for trinn 5 - 10.

De forskjellige masterfagene og progesjonen er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolefag

Alle utdanninger innen