Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i et grunnskolefag? I dette studiet kan du fordype deg i engelsk, KRLE, norsk eller samfunnsfag. Studiet gir deg lektorkompetanse.

Masterstudiet er et tilbud til deg som ønsker sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i et grunnskolefag. Gjennom studiet får du innsikt i valgt undervisningsfag, både som vitenskapsfag og skolefag. Du tilegner deg inngående kunnskap om undervisning og læring i faget, og om hvordan du som lærer skal kunne arbeide med elevene for at læring skal skje.

Det er lagt opp til to forskjellige løp, ett for trinn 1 - 7 og ett for trinn 5 - 10. Du velger ett av disse fagene som masterfag; engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), norsk eller samfunnsfag. Samfunnsfag tilbys kun for trinn 5 - 10. Dersom du ønsker å velge matematikk eller naturfag som masterfag kan du søke  Master i realfagenes didaktikk.

Master i grunnskolefag tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en fullført lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen og 60 studiepoeng i undervisningsfaget studenten velger som masterfag.

Les mer om søknad og opptak

Søk riktig

I søknadsweb velger du masterfag og progresjon (heltid/deltid) når du søker studiet. Du velger ett av disse fagene som masterfag; engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), norsk eller samfunnsfag. Samfunnsfag tilbys kun for trinn 5 - 10.

De forskjellige masterfagene og progesjonen er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolefag

Alle utdanninger innen