Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

Dette er en fleksibel master som vil åpne mange dører for deg som er interessert i digitale medier, språk og tekster.

Hva er digital kommunikasjon og kultur? Hva er digitale tekster og medier? Hvilken betydning har digitale medier for kommunikasjon, meningsskaping og opplevelse? Hvorfor er det viktig å studere digitale medier?

Master i digital kommunikasjon og kultur gir deg grundig innsikt i disse spørsmålene. Studiet gir deg avansert kunnskap om digitale medier, om ulike digitale sjangere, om språklig mangfold og språkbruk på nett. Dataspill og digital litteratur, digital etikk og estetikk er andre sentrale tema i studiet. Dette er kunnskap som er etterspurt, og som er sentral i en rekke yrker innen blant annet kultur- og kommunikasjonsbransjen. For eksempel i og utenfor utdannings-, bibliotek- og kultur- og mediesektoren.

Studiet er under revisjon, og neste opptak til studiet blir høsten 2024.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Studiet tilbys med opptak annethvert år. Neste oppstart for studiet er høsten 2024.

Opptakskravet til studiet er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen språk, litteratur eller medie- og kommunikasjonsfag.

Det gjøres løpende opptak av kvalifiserte søkere til antall studieplasser er fylt opp.

Les mer om søknad og opptak

Søk riktig

Utveksling

Internasjonal erfaring og kompetanse er viktig, spennende og gir i tillegg fordeler i arbeidsmarkedet.

Studiemodellen legger ikke opp til ordinær utveksling, men datainnsamling eller feltarbeid for masteroppgaven kan organiseres i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i digital kommunikasjon og kultur

Alle utdanninger innen