Utdanningstilbud

Viser 73 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Beslutninger og tiltak i barnevernet Årsstudium og kortere Lillehammer
Bærekraftig samfunn Årsstudium og kortere Lillehammer
Digital sikkerhetskultur Årsstudium og kortere Lillehammer
Digitaliseringsskolen for næringslivet Årsstudium og kortere Lillehammer
Funksjonshemming og samfunn Årsstudium og kortere Lillehammer
Helserett Årsstudium og kortere Lillehammer
Integrert karriereveiledning Årsstudium og kortere Lillehammer
Internasjonal filmhistorie Årsstudium og kortere Lillehammer
K2FAGBHG Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Årsstudium og kortere Hamar, Lillehammer
Karriereveiledning Årsstudium og kortere Lillehammer
Kommunikasjonsrådgiverstudiet Årsstudium og kortere Lillehammer
Ledelse, myndiggjøring og prosjekt (LeMP) Årsstudium og kortere Lillehammer
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen Årsstudium og kortere Lillehammer
Master i anvendt økologi Master og høyere Evenstad
Master i barnevern Master og høyere Lillehammer
Master i innovasjon Master og høyere Lillehammer
Master i karriereveiledning Master og høyere Lillehammer
Master i miljøpsykologi Master og høyere Lillehammer
Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i offentlig innovasjon Master og høyere Lillehammer
Master i pedagogikk Master og høyere Lillehammer

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.