Utdanningstilbud

Viser 10 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Ammeveiledning Årsenhet og kortere Desentralisert - Oslo
Bachelor i skogbruk Bachelor og høgskolekandidat Evenstad GENS Alle Alle
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Evenstad GENS Alle Alle
Master i anvendt økologi Master og høyere Evenstad
Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer Master og høyere Desentralisert - Oslo
Master in Applied Ecology Master og høyere Evenstad
Naturoppsyn Årsenhet og kortere Evenstad
Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi Forskerutdanning/PhD Evenstad
Rektorutdanning - et samarbeid med OsloMet Årsenhet og kortere Desentralisert - Oslo
Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning Årsenhet og kortere Evenstad GENS Alle Alle

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.