Fakta

Sted:
Desentralisert - Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

En kompetent, engasjert og trygg skoleledelse, med rektor i spissen, har betydning for et godt profesjonsfaglig samarbeid, god pedagogisk praksis og positiv læring og utvikling for elevene.

Opptaksinformasjon

Kvalifikasjon/tittel

Rektorutdanning - et samarbeid med OsloMet