Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

En doktorgradsutdanning der du får mulighet til å bidra, gjennom et eget forskningsarbeid, med å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget innen bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser.

Om doktorgradsutdanningen

Doktorgradsprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi er tverrfaglig og bidrar til øket kunnskap om bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. Med biologiske ressurser menes i denne sammenhengen skog, husdyr, avlinger og andre kultiverte planter, kulturlandskap, vilt, fisk, mikroorganismer og andre biologiske produkter og tjenester innen jordbruk, skogbruk, vilt og akvatiske systemer.

Du kan velge mellom to spesialiseringer; anvendt økologi eller bioteknologi. I spesialiseringen i anvendt økologi fokuseres det på høsting og registrering av biologiske ressurser ut fra økologisk forståelse, mens det i spesialiseringen i bioteknologi fokuseres på utvikling av biologiske ressurser og tjenester ut fra en forståelse av organismer, vev og celler, inkludert deres komponenter og makromolekyler.

I fellesskap adresserer de to spesialiseringene lokale og globale utfordringer angående miljø, matproduksjon og bærekraft. Vårt mål er å utdanne innovative Doktorgradskandidater som kan styrke forvaltningen av naturen, fra beskyttelse av biodiversitet til innovasjon relatert til bærekraftig kommersialisering av biologiske ressurser for kommende generasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi

Alle utdanninger innen