Utdanningstilbud

Viser 16 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i agronomi Bachelor og høgskolekandidat Blæstad GENS Alle Alle
Bachelor i landbruksteknikk Bachelor og høgskolekandidat Blæstad GENS Alle Alle
Bachelor i skogbruk Bachelor og høgskolekandidat Evenstad GENS Alle Alle
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Evenstad GENS Alle Alle
Master i anvendt økologi Master og høyere Evenstad
Master i bærekraftig jordbruk Master og høyere Blæstad
Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer Master og høyere Desentralisert - Oslo
Master in Applied Ecology Master og høyere Evenstad
Naturoppsyn Årsstudium og kortere Evenstad
Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi Forskerutdanning/PhD Evenstad
Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer Forskerutdanning/PhD Desentralisert - Oslo, Lillehammer
Rektorutdanning - et samarbeid med OsloMet Årsstudium og kortere Desentralisert - Oslo
Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning Årsstudium og kortere Evenstad GENS Alle Alle
Årsstudium i jordbruk Årsstudium og kortere Blæstad GENS Alle Alle
Årsstudium i jordbruk - nettbasert Årsstudium og kortere Blæstad GENS Alle Alle
Årsstudium i økologisk landbruk Årsstudium og kortere Blæstad GENS Alle Alle

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.