Utdanningstilbud

Viser 15 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Ammeveiledning Årsstudium og kortere Desentralisert - Oslo
Bachelor i agronomi Bachelor og høgskolekandidat Blæstad GENS Alle Alle
Bachelor i landbruksteknikk Bachelor og høgskolekandidat Blæstad GENS Alle Alle
Bachelor i skogbruk Bachelor og høgskolekandidat Evenstad GENS Alle Alle
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Evenstad GENS Alle Alle
Master i anvendt økologi Master og høyere Evenstad
Master i bærekraftig jordbruk Master og høyere Blæstad
Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer Master og høyere Desentralisert - Oslo
Master in Applied Ecology Master og høyere Evenstad
Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi Forskerutdanning/PhD Evenstad
Rektorutdanning - et samarbeid med OsloMet Årsstudium og kortere Desentralisert - Oslo
Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning Årsstudium og kortere Evenstad GENS Alle Alle
Årsstudium i jordbruk Årsstudium og kortere Blæstad GENS Alle Alle
Årsstudium i jordbruk - nettbasert Årsstudium og kortere Blæstad GENS Alle 45.90
Årsstudium i økologisk landbruk Årsstudium og kortere Blæstad GENS Alle 49.10

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.