Utdanningstilbud

Viser 62 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
ING-MAFA Bachelor og høgskolekandidat hvl.no
Kjemiingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Trukket Trukket
Landmåling og eiendomsdesign Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 38.00 46.10
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 36.60 44.40
Marinteknikk Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Maskiningeniør | Haugesund Bachelor og høgskolekandidat Haugesund HING Alle Alle
Natur- og opplevelsesbasert reiseliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Nautikk | y-veg Bachelor og høgskolekandidat Haugesund
Nautikk med integrert praksis Bachelor og høgskolekandidat Haugesund MARTE 42.20 46.70
Radiografi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 44.50 49.30
Reiselivsledelse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Sosialt arbeid, Bergen GENS 49.20 54.50
Sosialt arbeid, Sogndal GENS 37.10 45.10
Sosiologi | ungdomssosiologi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Sykepleie, Bergen, høst NO3MA3 49.30 51.70
Sykepleie, Førde, vår NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie, Stord, høst NO3MA3 35.30 37.30
Sykepleie, Førde, høst NO3MA3 38.00 36.80
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA3 Alle Alle
Tegnspråk og tolking Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Vernepleie Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Vernepleie, Bergen GENS 43.50 49.70
Vernepleie, Sogndal GENS 35.30 45.80
Vernepleie | desentralisert | deltid Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Sogndal
Vernepleie, Sogndal, deltid GENS 32.10 48.00
Vernepleie, Haugesund, deltid GENS 37.00 49.10
Økonomi og administrasjon | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 49.00 52.20
Økonomi og administrasjon | Haugesund Bachelor og høgskolekandidat Haugesund GENS Alle Alle
Økonomi og administrasjon | Haugesund | deltid Bachelor og høgskolekandidat Haugesund GENS Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing