Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203302

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. desember 2023.

Om studiet

Kvifor studere friluftsliv?

Gjennom teori, praksis og ekskursjonar får du ei bachelorutdanning som gjer at du kan inspirere andre og gi gode naturopplevingar til menneske i ulike aldrar og livssituasjonar.

Sertifiseringar innan Norsk Fjellsportforum, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund og Norges Idrettsforbund inngår i utdanninga, og gir deg moglegheit til å fullføre ulike utdanningsstigar i løpet av bachelorutdanninga.

Du kan studere friluftsliv ved campus Sogndal. Der har du den flotte naturen rett utanfor døra. Som friluftslivstudent får du bruke fjorden og fjella som ein naturleg del av utdanninga di, mellom anna gjennom fordjuping i aktivitetar som topptur og fjellskiturar, klatring, havkajakk og brevandring. Den korte vegen til Sogndalsfjella, Sognefjorden og Jotunheimen, lang snøsesong og gode lærings- og treningsfasilitetar på campus, dannar ei unik ramme for klasseromma vi brukar i undervisninga.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Undervisnings- og læringsformene er varierte og vekslar mellom forelesingar, ekskursjonar, gruppe- og individuelt arbeid og bruk av digitale læringsplattformer. Som friluftslivstudent, får du øve deg på å rettleie mindre studentgrupper frå andre klassar i basisfriluftsliv. 

Gjennom studiet lærer du:

 • å planlegge og gjennomføre turar i ulike miljø (padling, klatring, ski, bre og fotturar)
 • å vurdere eigen kompetanse, og tilpasse turar for ulike grupper og med ulike ferdigheiter
 • grunnleggande praktiske ferdigheiter i friluftsliv sommar og vinter
 • om teoretisk perspektiv på friluftslivets historie, friluftsliv i dagens samfunn, naturfilosofi, friluftslivspedagogikk og -forvaltning.
 • å bruke vitskapleg litteratur i arbeid med bacheloroppgåva og andre oppgåver

Praksis i friluftsliv

I andre studieår har du to samanhengande veker praksis. Vanlegvis relatert til bruk av friluftsliv i institusjonssamanheng, med personar som har fysiske eller psykiske helseutfordringar, på folkehøgskule eller i skuleverket. I tillegg har ein enkelte praksisdagar knytt til friluftslivsundervisning i skulesamanheng. 

Meir informasjon om praksis i friluftsliv 

Søke opptak direkte til 2. studieår?

Har du årsstudium i idrett, personleg trenar eller anna relevant utdanning, kan du søke opptak direkte til 2. studieår. Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb. 

Studentar som har årsstudium friluftsliv må søke seg inn på bachelorutdanninga gjennom samordna opptak. Dei vil då få eit tilpassa studieløp der dei tek 1. og 3. år på bachelorutdanninga.

Utstyrsliste

Sjå veiledande utstyrsliste her. 

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Utdanninga gir deg kompetanse til å blant anna jobbe

 • på folkehøgskule
 • med friluftsliv i helsesektoren
 • med naturbasert turisme
 • i lag og organisasjonar som DNT og friluftslivsråd

Ønskjer du å jobbe vidare med forsking knytt til friluftsliv, kan du bygge på med ei masterutdanning i idrettsvitskap. Med praktisk-pedagogisk utdanning er du kvalifisert til å undervise i kroppsøving og idrettsfag i skulen.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Canada | Mount Royal University (MRU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10591

Danmark | University of Southern Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10481

Danmark | University of Copenhagen (Erasmus+) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10593

Finland | University of Jyväskylä | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10463

Island | University of Iceland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=500

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Storbritannia og Nord-Irland | University of the Highlands and Islands | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10475

Sverige | University of Gothenburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=626

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

Tsjekkia | Charles University, Faculty of Physical Education and Sport | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10583

USA | Western Washington University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10517

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen