Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Oppstart: 15. august
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Idrett og trenerrollen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 26
Søknadskode (SO): 203485
Trening, fysisk aktivitet og helse
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 29
Søknadskode (SO): 203486

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. desember 2022.

Om studiet

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Undervisningen veksler mellom teoretiske forelesninger og praktisk undervisning. I disse undervisningsformene er det prosjekt- og gruppearbeid, individuelle oppgaver og individuell veiledning. Det blir lagt vekt på studentaktive læringsformer og egeninnsats.

Gode undervisings- og treningsfasiliteter på campus Sogndal danner en unik ramme for utdanningen. Velger du campus Sogndal har du i tillegg kort vei til fantastisk natur ved Sognefjorden, Sogndalsfjella og Jotunheimen. I denne bachelorutdanningen har du valget mellom to studieretninger: idrett og trenerrollen eller trening fysisk aktivitet og helse.

Studiets oppbygging

Studieretning idrett og trenerrollen

Studieretningen idrett og trenerrollen passer for deg som vil være trener eller aktivitetsleder for ulike aldersgrupper og ferdighetsnivå, eller som tenker å studere videre for å undervise i kroppsøving og idrettsfag i skolen. Studiet skjer i tett samarbeid med organisert idrett i klubb, krets og forbund, og kan gi sertifisert trenerutdanning i utvalgte idretter som fotball og klatring.

For studenter som er i sertifiseringsløp i en spesifikk idrett (for eksempel fotball) vil obligatorisk læringsaktivitet i de ulike emnene være tilpasset spesialiseringsidretten. Uutdanningen har ein trenerprofil og tema som coaching, treningslære og ferdighetsutvikling blir knyttet til et bredt spekter av idretter og aktiviteter som fremmer læring og utvikling.

Studieretning trening, fysisk aktivitet og helse

Studieretningen trening, fysisk aktivitet og helse passer for deg som vil jobbe med trening og fysisk aktivitet i treningssenterbransjen eller innenfor yrker med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidsoppgaver, som for eksempel folkehelsekoordinator eller på rehabiliteringsinstitusjon.

Studiet har ein folkehelsefaglig profil der du lærer om sammenhenger mellom atferd, fysisk aktivitet og helse, men også hvordan gjennomføre fysisk aktivitet og trening tilpasset til ulike individ og grupper (unge, eldre, pasient/kunde, idrettsutøvere).

Praksis i idrett, trening og helse

Studieretning idrett og trenerrollen: I denne studieretningen er praksis plassert i alle tre studieårene. Praksisen er knyttet til trener- og veilederfunksjon, samt organisasjonspraksis i idretten. Praksisen blir gjennomført som punktpraksis 1. og 2. studieår fordelt på 20 og 40 timer. I det 3. studieåret er praksis organisert som to ukers sammenhengende eller punktpraksis med samme omfang.

Studieretning trening, fysisk aktivitet og helse: I denne studieretningen er det tre uker praksis i 2. studieår, mens i 3. studieår er det to uker praksis. Begge praksisperiodene er knytt til rehabiliteringsinstitusjon eller annen yrkesrelevant arbeidsplass.

Les om praksis i denne lenken

Søke opptak direkte til 2. studieår?

Har du årsstudium i idrett, personleg trenar eller anna relevant utdanning, kan du søke opptak direkte til 2. studieår. Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Utveksling

Det er tilrettelagt for utveksling ved utenlandske institusjoner i 5. semester.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Studieretningen idrett og trenerrollen kvalifiserer til jobb innen:

 • Idrettsorganisasjoner
 • Trener i ulike idretter
 • Offentleg og privat sektor

Studieretningen trening, fysisk aktivitet og helse kvalifiserer til jobb innen:

 • Treningssenterbransjen
 • Offentlig sektor (for eksempel folkehelsekoordinator eller prosjektstillinger i kommune/fylkeskommune, nasjonale direktorat)
 • Frivillige organisasjoner
 • Idrettspedagog ved rehabiliteringsinstitusjon, barnehage eller skole

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology (QUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Brasil | Federal University of Paraná (UFPR) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10589

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Danmark | University of Southern Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10481

Danmark | University of Copenhagen (Erasmus+) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10593

Island | University of Iceland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=500

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Storbritannia og Nord-Irland | University of the Highlands and Islands | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10475

Sverige | University of Gothenburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=626

Tsjekkia | Charles University, Faculty of Physical Education and Sport | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10583

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

USA | Western Washington University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10517

Alle utdanninger innen