Høgskulen på Vestlandet favoritt ikon

Høgskole
Offentlig
16 000 studenter
251 studier
55 58 58 00
Med 16 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar. 

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing 

Her ligger skolen

Vievegen 2
6800 Førde
Røyrgata 6
6856 Sogndal
Inndalsveien 28
5020 Bergen
Klingenbergvegen 8
5414 Stord
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Å undervise vaksne innvandrarar i norsk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta Lavere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Allmenn maskinteknikk - Florø Bachelor, 3 år Bergen
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Åtferdsvanskar Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Automatiseringsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Avansert klinisk sjukepleie Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Stord
Faglærer i musikk, BergenLÆMUSS
Faglærer i musikk, Stord LÆMUSSAlleAlle
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen, Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor - barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i drama og anvendt teater Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 46.6
Bachelor i Fysioterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 49.9
 • 55.4
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, elektro for fagteknikarar Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin for fagteknikarar Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Bergen
 • LÆRER
 • 44.6
 • 49.6
Bachelor i Maritime Management Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år Haugesund
 • MARTE
 • 36.8
 • 43.3
Bachelor i nautikk Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • NO3MA3
 • 39.3
 • 45.2
Bachelor i sjukepleie, Stord Bachelor, 3 år Stord
 • NO3MA3
 • 38.4
 • 44.2
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 46.7
 • 53.0
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 43.3
 • 51.2
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.5
Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 45.8
 • 49.1
Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagebarns sosiale og emosjonelle utvikling Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærarutdanning, deltid, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnevern, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 43.9
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Beredskapsleiing Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioingeniør Bachelor, 3 år Bergen
 • BIOI
 • 46.8
 • 52.5
Bygg Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Community Music Bachelor, 3 år Stord
 • MUHVL
 • Trukket
 • Trukket
Data Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • 44.3
E-pedagogikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsmegling, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 34.1
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Elkraftteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Energiteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Engelsk 1, 1-7 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5-10 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsstudium Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Entreprenørskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 41.0
 • 48.0
Ettårig realfagskurs Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig realfagskurs (deltid) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs i matematikk for opptak til lærarutdanningane Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi, bachelor, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 44.6
Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Gottman parterapimetode Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, StordLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal LÆRMA4AlleAlle
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, StordLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal LÆRMA4AlleAlle
Havteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Havteknologi - Florø Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Havteknologi - Kristiansund Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Historie, årsstudium Årsstudium Sogndal, Haugesund
Historie, Sogndal, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, Haugesund, årsstudium Generell studiekompetanse
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
HMS-kultur og leiing: Beredskaps- og kriseleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Verktøy i HMS-arbeidet Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 34.1
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett/Kroppsøving årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • MATRS
 • 39.3
 • 48.7
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • MATRS
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium, Y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Y-vei Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i rettleiing Lavere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 41.5
Karriererettleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Klinisk radiografi Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sjukepleie Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og språk blant dei yngste i barnehagen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonssystem Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Kommunikasjonssystem Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 1-7 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 5-10 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk - leire Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1-7 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 5-10 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk, årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sjukepleiar Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitativ metode i teori og praksis Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 46.0
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.4
 • 45.5
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1 Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høyere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høyere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring i interaktive utstillinger Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Marinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Marknadsføring Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i areal og eigedom Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barne- og ungdomslitteratur Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dramapedagogikk og anvendt teater Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Klinisk helse- og omsorgsvitskap Master, 2 år Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesøster Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i maritime operasjonar Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i musikkpedagogikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helse- og rusarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsfagdidaktikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samhandling innan helse- og sosialtenester, Førde Master, 2 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialpedagogikk, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap, deltid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i energi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Førde, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat og helse 1 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 1.-7. trinn nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 5.-10. trinn, nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag (1-13) med vekt på klima, energi og miljø Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1-7 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 5-10 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk teiknspråk 1, 1.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skule Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Personlig Trener, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 37.9
 • 41.5
Ph.d.-program i nautiske operasjoner: Fellesgrad Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Å undervise vaksne innvandrarar i norsk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta Lavere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Åtferdsvanskar Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert klinisk sjukepleie Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagebarns sosiale og emosjonelle utvikling Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Beredskapsleiing Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
E-pedagogikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5-10 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk årsstudium Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Ettårig realfagskurs Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig realfagskurs (deltid) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs i matematikk for opptak til lærarutdanningane Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Gottman parterapimetode Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, årsstudium Årsstudium Sogndal, Haugesund
Historie, Sogndal, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, Haugesund, årsstudium Generell studiekompetanse
HMS-kultur og leiing: Beredskaps- og kriseleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Verktøy i HMS-arbeidet Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett/Kroppsøving årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Innføring i rettleiing Lavere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 41.5
Karriererettleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sjukepleie Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og språk blant dei yngste i barnehagen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 1-7 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 5-10 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk - leire Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1-7 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 5-10 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk, årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kvalitativ metode i teori og praksis Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring i interaktive utstillinger Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat og helse 1 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 1.-7. trinn nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 5.-10. trinn, nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag (1-13) med vekt på klima, energi og miljø Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1-7 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 5-10 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk teiknspråk 1, 1.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skule Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Personlig Trener, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 37.9
 • 41.5
Pleie og behandling av ikkje-helande sår Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk pedagogisk utdanning Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar Årsstudium Sogndal, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Årsstudium Bergen, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering for lærarar Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs (over eitt semester) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Redningsdykkerkurs Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing og mentorutdanning, del 1 Lavere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sosialpedagogisk veiledning i skolen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvanskar hos barn og unge Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lavere nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for barn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for ungdom Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Total kvalitetsledelse Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk Lavere nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomssosiologi, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Utdanningsval Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk (rettleiing) Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning for offshoresjukepleiarar Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesdykking Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Allmenn maskinteknikk - Florø Bachelor, 3 år Bergen
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Automatiseringsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Stord
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen, Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor - barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i drama og anvendt teater Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 46.6
Bachelor i Fysioterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 49.9
 • 55.4
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, elektro for fagteknikarar Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin for fagteknikarar Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Bergen
 • LÆRER
 • 44.6
 • 49.6
Bachelor i Maritime Management Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år Haugesund
 • MARTE
 • 36.8
 • 43.3
Bachelor i nautikk Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • NO3MA3
 • 39.3
 • 45.2
Bachelor i sjukepleie, Stord Bachelor, 3 år Stord
 • NO3MA3
 • 38.4
 • 44.2
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 46.7
 • 53.0
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 43.3
 • 51.2
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.5
Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 45.8
 • 49.1
Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagelærarutdanning, deltid, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnevern, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 43.9
Bioingeniør Bachelor, 3 år Bergen
 • BIOI
 • 46.8
 • 52.5
Bygg Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Community Music Bachelor, 3 år Stord
 • MUHVL
 • Trukket
 • Trukket
Data Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • 44.3
Eiendomsmegling, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 34.1
Elektronikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Elkraftteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Energiteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 41.0
 • 48.0
Fornybar energi, bachelor, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 44.6
Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Havteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Havteknologi - Florø Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Havteknologi - Kristiansund Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 34.1
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • MATRS
 • 39.3
 • 48.7
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • MATRS
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium, Y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Y-vei Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Kommunikasjonssystem Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sjukepleiar Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 46.0
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.4
 • 45.5
Marinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Radiografi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 48.6
Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sjukepleie Bachelor, 3 år Bergen
 • NO3MA3
 • 48.0
 • 50.8
Sjukepleie, bachelorstudium, deltid, Førde Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
Sykepleie, Førde, deltid, høstNO3MA3Alle44.7
Sykepleie, Førde, høstNO3MA338.242.9
Sykepleie, Førde, vår NO3MA335.441.1
Sosialt arbeid, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 45.2
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.2
Sykepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
Vernepleie, Sogndal, deltidGenerell studiekompetanse32.547.7
Vernepleie, Sogndal Generell studiekompetanse37.945.3
Økonomi og jus, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 29.0
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Entreprenørskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, SogndalLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord LÆRMA4AlleAlle
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, SogndalLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord LÆRMA4AlleAlle
Klinisk radiografi Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonssystem Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1 Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høyere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høyere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i areal og eigedom Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barne- og ungdomslitteratur Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dramapedagogikk og anvendt teater Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Klinisk helse- og omsorgsvitskap Master, 2 år Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesøster Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i maritime operasjonar Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i musikkpedagogikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helse- og rusarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsfagdidaktikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samhandling innan helse- og sosialtenester, Førde Master, 2 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialpedagogikk, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap, deltid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i energi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Førde, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Rektorutdanning - Utdanningsleiing Høyere nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsleiing, 1-årig vidareutdanning Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d.-program i nautiske operasjoner: Fellesgrad Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studiet Studium av danning og didaktiske praksisar Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Å undervise vaksne innvandrarar i norsk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta Lavere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Åtferdsvanskar Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert klinisk sjukepleie Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagebarns sosiale og emosjonelle utvikling Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Beredskapsleiing Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
E-pedagogikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5-10 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Gottman parterapimetode Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Beredskaps- og kriseleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Verktøy i HMS-arbeidet Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i rettleiing Lavere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererettleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk radiografi Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sjukepleie Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og språk blant dei yngste i barnehagen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 1-7 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 5-10 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk - leire Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1-7 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 5-10 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitativ metode i teori og praksis Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1 Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høyere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høyere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring i interaktive utstillinger Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Førde, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat og helse 1 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 1.-7. trinn nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 5.-10. trinn, nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag (1-13) med vekt på klima, energi og miljø Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1-7 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 5-10 Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk teiknspråk 1, 1.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skule Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pleie og behandling av ikkje-helande sår Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering for lærarar Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rektorutdanning - Utdanningsleiing Høyere nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing og mentorutdanning, del 1 Lavere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 3 Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogisk veiledning i skolen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvanskar hos barn og unge Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lavere nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for barn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for ungdom Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Total kvalitetsledelse Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk Lavere nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsleiing, 1-årig vidareutdanning Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsval Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk (rettleiing) Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning for offshoresjukepleiarar Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak