Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Førde
 • Sogndal
 • Bergen
 • Stord
 • Haugesund

Utdanningstilbud

Kategori

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Etterutdanning
Forkurs
Forskerutdanning/PhD
Høyere nivå
Lavere nivå
Master, 2 år
Master, 5 år
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
Bergen
Førde
Haugesund
Sogndal
Stord
Dette lærestedet tilbyr 302 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Adferdsvanskar Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning
Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktive lærande barnehagebarn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsjukepleie for eldre; Svikt i vitale funksjonar Høyere nivå Førde, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ansvarleg søkjar og plankonsulent Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Bergen LÆRER 47.40 50.40
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Bergen, Stord
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS Alle Alle
Faglærer i musikk, Stord LÆMUSS Alle Alle
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Bergen, Stord, Sogndal
Barnehagelærer, Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer, Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor Community Arts Bachelor, 3 år Bergen, Stord
Community Arts, retning dans DAHVL Nytt Nytt
Community Arts, retning musikk MUHVL Alle Alle
Community Arts, retning visuell kunst VKHVL Nytt Nytt
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 39.00 43.80
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Bergen BIOI 49.70 55.50
Bachelor i drama og anvend teater Bachelor, 3 år Bergen DRAHVL Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 44.20 48.50
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 41.50 47.90