Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Førde
 • Sogndal
 • Bergen
 • Stord
 • Haugesund

Utdanningstilbud

Kategori

 • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Etterutdanning
Forkurs
Forskerutdanning/PhD
Høyere nivå
Lavere nivå
Master, 2 år
Master, 5 år
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
Bergen
Førde
Haugesund
Sogndal
Stord
Dette lærestedet tilbyr 330 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Addisco Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Adferdsvanskar Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning
Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktive lærande barnehagebarn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsjukepleie for eldre; Svikt i vitale funksjonar Høyere nivå Førde, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ansvarleg søkjar og plankonsulent Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Bergen LÆRER 46.80 51.10
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Bergen, Stord
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS Alle 49.20
Faglærer i musikk, Stord LÆMUSS Alle Alle
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Bergen, Stord, Sogndal
Barnehagelærer, Bergen Generell studiekompetanse 30.50 34.10
Barnehagelærer, Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer, Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor Community Arts Bachelor, 3 år Bergen, Stord
Community Arts, retning dans DAHVL Nytt Nytt
Community Arts, retning musikk MUHVL Alle Alle
Community Arts, retning visuell kunst VKHVL Nytt Nytt
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 39.60 44.30
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Bergen BIOI 50.60 53.90
Bachelor i drama og anvend teater Bachelor, 3 år Bergen DRAHVL Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 45.20 49.20