Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Førde
 • Sogndal
 • Bergen
 • Stord
 • Haugesund
Det er 259 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Årsenhet og kortere Sogndal
Aktive lærande barnehagebarn Årsenhet og kortere Bergen
Akuttsjukepleie for eldre; Svikt i vitale funksjonar Master og høyere Førde, Haugesund
Andrespråkspedagogikk Årsenhet og kortere Bergen
Ansvarleg søkjar og plankonsulent Årsenhet og kortere Bergen
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor og høgskolekandidat Bergen LÆRER 47.40 50.40
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Stord
Faglærer i musikk, Stord LÆMUSS Alle Alle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS Alle Alle
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Stord, Sogndal
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Bachelor Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Stord
Community Arts, retning dans DAHVL Alle Alle
Community Arts, retning visuell kunst VKHVL Alle Alle
Community Arts, retning musikk MUHVL Alle Alle
Bachelor i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 39.00 43.80
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Bergen BIOI 49.70 55.50
Bachelor i drama og anvend teater Bachelor og høgskolekandidat Bergen DRAHVL Alle Alle
Bachelor i ergoterapi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 44.20 48.50
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 41.50 47.90
Bachelor i fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle 33.70
Bachelor i fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 52.20 57.00
Bachelor i geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Sogndal REALFA Alle Alle
Bachelor i idrett, trening og helse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Bachelor i informasjonsteknologi Bachelor og høgskolekandidat Førde MATRS Alle Alle
Bachelor i informasjonsteknologi Bachelor og høgskolekandidat Bergen MATRS 38.60 48.80