Utdanningstilbud

Viser 15 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Climate Change Management Master og høyere Sogndal
Datateknologi | ph.d. Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Idrettsvitenskap Master og høyere Sogndal
Master of Science in Business Master og høyere Bergen, Haugesund, Sogndal
Nautiske operasjoner Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Psykisk helse- og rusarbeid | tverrfaglig videreutdanning Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Førde, Sogndal
Samhandling og folkehelse Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Studiar av danning og didaktiske praksisar Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing