Fakta

Sted:
Bergen
Haugesund
Sogndal
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

21. mai 2024.

Om studiet

Vil du bli siviløkonom? Med denne masterutdanningen kan du fordype deg innen ledelse, regional økonomi eller markedsføring samtidig som du lærer mer om innovasjon og entreprenørskap.

Hvorfor studere Master of Science in Business?

Med en Master of Science in Business har du en allsidig utdanning som gjør deg godt rustet for ulike jobber i privat næringsliv og offentlig sektor. Siviløkonomer er svært attraktive på arbeidsmarkedet og mange arbeider som topp- eller mellomledere. 

Du kan bli siviløkonom ved campus Bergen, campus Haugesund og campus Sogndal.

Denne masterutdanningen har en internasjonal orientering, og du vil få tett kontakt med arbeidslivet allerede mens du studerer. Du vil også få et godt grunnlag for å arbeide med nye produkter og arbeidsprosesser, og få kunnskap som hjelper deg å finne gode løsninger for morgendagens samfunn.

For å tilfredsstille kravene til sidetittelen «siviløkonom» inkluderer studieprogrammet en felles del i Innovasjon og entreprenørskap (30 studiepoeng), og ein spesialiseringsdel innen tre ulike fagområder; Management and Innovation (Bergen). Regional Economics and Innovation (Haugesund) og Marketing and Innovation (Sogndal).

Studiets oppbygging

Velg profilen som passer deg

Du kan velge mellom tre profiler på de tre studiestedene. Du søker opptak ved studiestedet som tilbyr profilen du er interessert i.

Praksis

Du får omfattende praksiserfaring i både nye og etablerte virksomheter. I andre semester kan du velge mellom praksisopphold i utlandet (USA eller Sør-Afrika), eller hos bedrifter i haugesunds-, sogndals,- og bergensregionen. Dermed har programmet en arbeidslivorientering som knytter sammen akademia og næringsliv.  

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlig arbeid, presentasjoner, bedriftsbesøk og personlig veiledning.

Videre studier etter fullført utdanning

En fullført master kvalifiserer deg for opptak til en forskerutdanning, for eksempel til ph.d.-studiet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling (RESINNREG) ved HVL.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 2. semester. Velg mellom to utvekslingsopphold:

  • Du kan følge internship-programmet ved University of Cape Town i Sør-Afrika, med fokus på sosialt entreprenørskap.
  • Du kan ha et studieopphold ved University of California, Berkeley i USA, der utvekslingen er kombinert med internship i en valgfri bedrift i San Fransisco-området (kun mulig for studenter fra Bergen og Sogndal).

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i økonomi og administrasjon
  • Karaktersnitt på minst C

Ved opptak til Sogndal kan andre bachelorgrader med minst 90 studiepoeng innen økonomisk-adminstrative fag vurderes. Se utfyllende informasjon om opptakskravet

Tittelen siviløkonom
Kandidater med bachelorgrad i økonomi og administrasjon (eller tilsvarende) får tittelen siviløkonom etter fullført mastergrad.

Kandidater som er tatt opp på grunnlag av andre godkjente bachelorgrader i Sogndal får ikke tittelen siviløkonom.

 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Utdanningen gir deg et godt utgangspunkt for en karriere innenfor analyse og utredningsjobber for virksomheter i privat og offentlig sektor.
  • Du vil få en god bakgrunn til å jobbe med ledelse, markedsføring eller økonomisk analyse.
  • Du får også et godt grunnlag for å arbeide med nye produkter og nye arbeidsprosesser. 

Lønn: Hva tjener en siviløkonom?

Ifølge utdanning.no tjener en siviløkonom 818 880 kr i gjennomsnitt. Les mer om lønnsstatistikk for siviløkonom på utdanning.no.

Utveksling

Sør-Afrika | University of Cape Town | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10186

USA | University of California, Berkeley | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=685