Fakta

Sted:
Stord
Sogndal
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 203665

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Hvorfor velge lærerutdanning 1-7 som nettstøttet og samlingsbasert studium?

Grunnskolelærerutdanning 1-7 passer for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn gjennom å skape et godt læringsmiljø. Lærere på barnetrinnet har ansvar for å gi elevene en god begynneropplæring som gir grunnlag for videre utdanning. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene.

Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidsdag der du kan bruke mange sider ved deg selv.

Studiets oppbygging

Et yrke for fremtiden

Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Både de store byene og de mindre stedene trenger flere lærere. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Rom til å bruke hele deg

Noe av det beste med å jobbe som lærer er at det gir deg rom til å bruke hele deg. Du vil garantert møte mange utfordringer, og som lærer har du frihet til å velge hvordan du møter disse og legger opp din egen undervisning.

Hva lærer du?

Samlinger og undervisningsmåter

Det blir tre samlinger i hvert semester. Hver samling vil gå over tre dager. Samlingsdager er onsdag til fredag. I femte semester følger du Vestlandsklassefaget sine samlinger. Det blir nettundervisning to eller tre ukedager avhengig av fag og semester. Undervisningsdager er onsdag til fredag. 

1. studieår: Stord
2 . studieår: Sogndal
3. studieår høst: Dette semesteret skal du ta fag som vestlandsklasse og du velger om du vil følge samlingene på Stord eller i Sogndal.
3. studieår vår, 4. og 5. studieår:
Studenter som skal ha norsk som masterfag: Stord
Studenter som skal ha matematikk som masterfag: Sogndal

Undervisningen i faga er rettet mot praksis. Du deltar i forelesninger, gruppearbeid, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige.

Tidspunkt for samlinger og praksisperioder

To elevar i klasserommet

Praksis i samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er en femårig utdanning som forbereder deg til å undervise i skolen og bli en rollemodell for elevene. Praksis i denne samlingsbaserte utdanningen blir lagt til alle semestre i første til tredje studieår, vårsemesteret fjerde studieår og høstsemesteret femte studieår. Praksis er obligatorisk og en viktig del av utdanningen. I praksisperioden har du fulle arbeidsdager.

Vi ønsker at studenter i størst mulig grad skal ha praksis i grupper ved våre praksisskoler i Vestland og Rogaland fylke, men vi vil også prøve å legge til rette for praksis i nærheten av studentenes hjemsted.

Les meir om forberedelse og gjennomføring av praksis på denne nettsiden.

Antall praksisdager

1. studieår: 30 dager
2. studieår: 30 dager
3. studieår: 25 dager
4. studieår: 15 dager
5. studieår: 15 dager

Student i praksis på skole. Sitter sammen med elev i klasserommet.

Hva forventes av deg som student?

Det forventes at du er engasjert og at du ønsker å jobbe med barn. I tillegg forventes det at du er motivert for å tilegne deg ny faglig kunnskap og at du har gode samarbeidsevner.

Vanlige spørsmål og svar om samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. og 6. semester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, minimum 40 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 eller bedre i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig). 

Eller:
Generell studiekompetanse, minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 4.0 i matematikk (224 timer).

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Behovet for lærere er stort, og de aller fleste jobber som lærer i grunnskolen etter endt utdanning. Det finnes også grunnskolelærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Alle utdanninger innen