Fakta

Sted:
Stord
Sogndal
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 203665

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du bli lærer, men ønsker et studium som gjør det mulig å bo hvor som helst i hele Norge? Velg samlingsbasert lærerutdanning for 1. - 7. trinn.

Hvorfor velge lærerutdanning 1. -7. trinn som nettstøttet og samlingsbasert studium?

Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn passer for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn. Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø, samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for god begynneropplæring. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Noe av det beste med å jobbe som lærer, er at det gir deg rom til å bruke hele deg. Du vil garantert møte mange utfordringer, og som lærer har du frihet til å velge hvordan du møter disse og legger opp din egen undervisning.

Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Både de store byene og de mindre stedene trenger flere lærere. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Målgruppe

Utdanningen er i særlig grad tilrettelagt for deg som alt har erfaring fra arbeid i skolen, men som mangler den formelle kompetansen.

Studiet er fleksibelt, og er i stor grad nett- og samlingsbasert. 

Studiets oppbygging

Slik er studiet bygget opp

Undervisningen i faga er rettet mot praksis. Du deltar i forelesninger, gruppearbeid, bruk av case og studentaktive arbeidsformer. De obligatoriske læringsaktivitetene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige.

Tidspunkt for samlinger og praksisperioder

To elevar i klasserommet

Praksis i samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er en femårig utdanning som forbereder deg til å undervise i skolen og bli en rollemodell for elevene. Praksis blir lagt til alle semestrene i første til fjerde studieår. Praksis er obligatorisk og en viktig del av utdanningen. I praksisperioden har du fulle arbeidsdager.

Vi er fleksible i forhold til praksis, men anbefaler at du deltar i praksisgrupper ved våre praksisskoler de to første studieårene. 

Les meir om forberedelse og gjennomføring av praksis på denne nettsiden.

Antall praksisdager

1. studieår: 5 dager haust, 20 dager vår
2. studieår: 20 dager haust, 20 dagar vår
3. studieår: 20 dagar haust
4. studieår: 15 dager haust, 15 dagar vår
5. studieår: Ingen praksis

Student i praksis på skole. Sitter sammen med elev i klasserommet.

Hva forventes av deg som student?

Det forventes at du er engasjert og at du ønsker å jobbe med barn. I tillegg forventes det at du er motivert for å tilegne deg ny faglig kunnskap og at du har gode samarbeidsevner.

Vanlige spørsmål og svar om samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. og 6. semester.

Opptakskrav

Det er to måter å kvalifisere på.

Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til

enten:

  • minst 35 skolepoeng
  • snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

eller:

  • minst 40 skolepoeng
  • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

I matte teller både 1P/1T og 2P. 

Realkompetanse

Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Behovet for lærere er stort, og de aller fleste jobber som lærer i grunnskolen etter endt utdanning. Det finnes også grunnskolelærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Alle utdanninger innen