Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Stord
Sogndal
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. mars 2023.

Om studiet

Vil du forske på ansvarleg innovasjon i næringslivet, grøn innovasjon eller innovasjon innan offentleg sektor?

Forskinga i dette programmet er organisert i tre strategiske tverrfakultære forskingsprogram på felta industriell innovasjon, grøn innovasjon og innovasjon innan offentleg sektor.

Du finn meir informasjon om ph.d.-programmet på dei engelske nettsidene våre.

Studiets oppbygging

RESINNREG går på tvers av fleire fakultet ved HVL. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap er vertsfakultet og har det faglege og administrative ansvaret for programmet.

Utveksling

Vi oppfordrar deg sterkt til å tilbringe ein periode på inntil seks månader i utlandet som gjestestipendiat i relevant avdeling/forskingsgruppe. Slike besøk kan akkreditere inntil 5 studiepoeng, med forbehald om godkjenning av programkomiteen.

Utveksling

Romania | University of the West of Timisoara | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10571

Spania | University of Salamanca | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=795

Storbritannia og Nord-Irland | University of Manchester – Manchester Institute of Innovation Research | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10572

Sverige | University West | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10570

Alle utdanninger innen