Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203651

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Bli læreren som skaper et godt læringsmiljø, samtidig som du ser den enkelte elev og legger til rette for faglig og personlig utvikling. Bli en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene.

Vi har ledige plasser til høsten og kravet er kun generell studiekompetanse.

I sommer kan du søke på grunnskolelærer selv om du ikke dekker kravene til skolepoeng, matte eller norsk. Det er kun krav om generell studiekompetanse. Du må søke direkte til høgskolen. Portalen åpner 20. juli kl. 09.00. Mer informasjon om endringen finner du her.

Hvorfor studere grunnskolelærer 5.-10. trinn?

Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn. Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. 

Grunnskolelærerutdanning 5-10 er for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge. Med denne lærerutdanningen blir du kvalifisert til å undervise på mellomtrinnet i barneskolen og på ungdomsskolen. Du oppnår etterspurt kompetanse innenfor relasjonsbygging, formidling og ledelse. Ledererfaringen du får gir deg gode karrieremuligheter, både i og utenfor skolesystemet.

Campus Sogndal ligger tett på fjord og fjell. Et oversiktlig og inkluderende studiested, der det er lett å bli kjent med andre. Bygda er omringet av bratte fjell, dype daler, isblå fjord og majestetiske isbreer. Et av landets mest snøsikre skianlegg ligger 15 minutter unna campus. Det er alltid kort vei til en topptur med pudderføre, en padletur på fjorden eller en rusletur langs fjordstien i sola.

Du kan også studere grunnskolelærer 5.-10.trinn i Bergen og på Stord.

Studiets oppbygging

Hva lærer du?

Om du velger å ta denne utdanningen, lærer du blant annet hvordan du kan videreutvikle elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter. Du har også ansvar for å legge til rette for en fordypning i undervisningsfagene dine.  

Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø, samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Undervisningen er tett opp til det du lærer i praksis. Du deltar i forelesninger og gruppearbeid. Disse kan både foregå fysisk på campus og digitalt. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. 

Praksis i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen. Her får du verdifull erfaring fra arbeidslivet og du får teste det du har lært.

Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet  praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Slik er grunnskolelærerutdanning 5-10 i Sogndal bygget opp

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Du kan reise på utveksling 3. semester, 5. semester og 6. semester. Hvor du kan reise, er avhengig av hvilke fag du ønsker å ta når du er på utveksling. Det må ses i sammenheng med hvordan utdanningsløpet ditt er og fag du allerede har tatt. Du må også tenke på hvilke fag du vil ha som masterfaget ditt. 

Opptakskrav

Fra 20. juli kan du søke ledige studieplasser, og da er kravet kun generell studiekompetanse. Se mer informasjon her

Det er to måter å kvalifisere på.

Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til

enten:

  • minst 35 skolepoeng
  • snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

eller:

  • minst 40 skolepoeng
  • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

I matte teller både 1P/1T og 2P. 

Realkompetanse

Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Grunnskolelærere er ettertraktet og det vil være gode jobbmuligheter i hele landet. Behovet for lærere er stort. 

Du kan også jobbe med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Hvis du ønsker å utvikle den norske skolen gjennom kunnskap, kan du bli forsker. Som eneste utdanningsinstitusjon i Norge, tilbyr Høgskulen på Vestlandet en forskerlinje for toppmotiverte lærerstudenter som kunne tenke seg en forskerkarriere.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10282

Belgia | University College Ghent (HoGent) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=778

Canada | Mount Royal University (MRU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10591

Danmark | Aarhus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10008

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College South Denmark (UC SYD) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10242

Danmark | University College Absalon | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=818

Island | University of Iceland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=500

Litauen | Vytautas Magnus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10288

Nederland | HAN University (Hogeschool van Arnheim en Nijmegen) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=794

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Portugal | P.PORTO - Polytechnic of Porto | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=774

Storbritannia og Nord-Irland | The Norwegian Study Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=571

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

Sverige | University of Gothenburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=626

Tyskland | Heidelberg University of Education | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=780

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | Augustana University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10369

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen