Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Hva vil det si å lære i bevegelse, og hvorfor bør en være fysisk aktiv? I master i idrettsvitenskap utforsker du ulike perspektiv på bevegelse. Du spesialiserer deg innenfor sentrale fagområder som danning og læring i idrett og friluftsliv, trening og prestasjon, og fysisk aktivitet og folkehelseprosjekt.

Hvorfor studere idrettsvitenskap?

Master i idrettsvitenskap er en utdanning der du både går i dybden og bredden. Studiet passer godt for deg som vil arbeide med idrett, friluftsliv, helsefremmende eller forebyggende arbeid. 

Du kan studere idrettsvitenskap ved campus Sogndal. Gode undervisnings- og treningsfasiliteter på campus danner en unik ramme for utdanningen. I tillegg har du kort vei til fantastisk natur ved Sognefjorden, Sogndalsfjella og Jotunheimen.

I studiet lærer du:

 • Hva det betyr å være og lære i bevegelse, og effekten av å være fysisk aktiv
 • Hvordan kunnskap om fysisk aktivitet og læring av bevegelse kan fremme gode aktivitetsvaner i idrett og samfunn
 • Å planlegge, gjennomføre og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid
 • Å bidra til nytenking og innovasjon på idretts-, friluftslivs- og folkehelsefeltet

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

I første semester har du emnene vitenskapsteori og forskningsmetode og perspektiv på bevegelse. I andre semester velger du to av de tre fordypningene danning og læring i idrett og friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelseprosjekt eller trening og prestasjon. 

I tillegg fordyper du deg i enten kvalitativ analyse eller måleegenskaper og statistikk. I andre studieår skriver du masteroppgave.

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved Høgskulen på Vestlandet og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.

Utveksling

Utenlandsopphold kan legges til 2. semester for å ta emner ved et annet universitet eller til 2. studieår for arbeid med masteroppgave i utlandet.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad innen idrett, friluftsliv eller tilsvarende, med minst 120 studiepoeng i idrettsfag.
 • Karaktersnitt på minst C

 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Utdanningen gir deg kompetanse til å blant annet jobbe som:

 • Trener og leder
 • Folkehelsekoordinator og folkehelserådviger
 • Konsulent og rådgiver i kommune, fylkeskommune og statlig forvaltning, næringsliv, lag- og organisasjoner innen idrett, friluftsliv og folkehelse
 • Forskning og utdanning
 • Sammen med årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert for undervisningsstilling i skolen på 5.-13. trinn.

Utveksling

Brasil | Federal University of Paraná (UFPR) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10589

Tsjekkia | Charles University, Faculty of Physical Education and Sport | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10583

Alle utdanninger innen