Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor studere idrettsvitenskap?

Master i idrettsvitenskap er en utdanning der du både går i dybden og bredden. Studiet passer godt for deg som vil arbeide med idrett, friluftsliv, helsefremmende eller forebyggende arbeid. Innen idretten kan det for eksempel være som trener eller leder.

Du kan studere idrettsvitenskap ved campus Sogndal.

I studiet lærer du:

  • hva det betyr å være og lære i bevegelse, og effekten av å være fysisk aktiv
  • hvordan kunnskap om fysisk aktivitet og læring av bevegelse kan fremme gode aktivitetsvaner i idrett og samfunn
  • å planlegge, gjennomføre og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid
  • å bidra til nytenking og innovasjon på idretts-, friluftslivs- og folkehelsefeltet

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

I første semester har du emnene vitenskapsteori og forskningsmetode og perspektiv på bevegelse. I andre semester velger du to av de tre fordypningene danning og læring i idrett og friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelseprosjekt eller trening og prestasjon.

I tillegg fordyper du deg i enten kvalitativ analyse eller måleegenskaper og statistikk. I andre studieår skriver du masteroppgave.

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved Høgskulen på Vestlandet og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.

Utveksling

Utenlandsopphold kan legges til 2. semester for å ta emner ved et annet universitet eller til 2. studieår for arbeid med masteroppgave i utlandet.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen idrett, kroppsøving, friluftsliv, fysisk aktivitet og helse eller tilsvarende, som inneholder minimum 120 studiepoeng idrettsfag, dvs. fag der bevegelse/fysisk aktivitet er sentralt.

Karakterkrav: Et snitt på minimum C fra hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng).

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Utveksling

Brasil | Federal University of Paraná (UFPR) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10589

Tsjekkia | Charles University, Faculty of Physical Education and Sport | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10583

Alle utdanninger innen