Utdanningstilbud

Viser 32 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn maskinteknikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Automatisering med robotikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Barnehagelærer, Sogndal, deltid GENS
Barnehagelærer, Bergen, deltid GENS Alle Alle
Bioingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen BIOI 49.90 52.90
Byggingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Cyberingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Dataingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING 37.20 39.80
Drama og anvendt teater Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Elektronikkingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Elkraftteknikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Energiteknologi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Ergoterapi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 43.00 47.70
Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 41.00 47.40
Forkurs | Bergen Videregående skole Bergen
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 51.40 55.70
Havteknologi | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Informasjonsteknologi | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen MATRS 39.40 48.40

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing