Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: DRAHVL
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 24
Søknadskode (SO): 203439

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Er du interessert i drama, regi, muntlig fortelling og teaterproduksjon? Velg bachelor i drama og anvendt teater ved Høgskulen på Vestlandet og få erfaringer som du kan få glede av resten av livet!

I denne utdanningen lærer du om:

 • Prosessdrama
 • Muntlig fortelling
 • Teaterproduksjon
 • Mellom sal og scene
 • Kreativ dans
 • Regi
 • Anvendt teater
 • Dramaturgi
 • Dramafaglig arbeid med litteratur
 • Teater i undervisningen (TIU)
 • Dramapedagogikk
 • Pedagogikk

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen lagt opp?

I denne utdanningen lærer du i stor grad gjennom kollektive skapende prosesser. Du jobber både i full klasse, par, grupper og individuelt. Du får ta del i undervisningen med mange faglærere og internasjonale gjestelærere. Det legges opp til forelesninger, selvstudium og kollokviearbeid knyttet til faglitteraturen. Du som student utfordres til å få med deg ulike kulturopplevelser i samfunnet i løpet av studietiden. 

I utdanningen vil det være praktisk eksamen i par eller grupper, i tillegg til noen individuelle praktiske eksamener (muntlig fortelling og regi). Det vil også være noen skriftlige hjemmeeksamener.

Praksis i drama og anvendt teater

Du har praksis i alle tre studieårene. Aktuelle praksisplasser kan være kulturskole, barneskole eller andre samfunnsarenaer.

Informasjon om praksis

Vil du studere mer?

Etter fullført bachelorutdanning i drama og anvendt teater kan du søke videre på master i kunstfag med fordypning i drama og teaterpedagogiske metoder ved Høgskulen på Vestlandet.

Du kan dra på utveksling!

Du kan ta et studieopphold i utlandet i 2. studieår. Dette er en flott mulighet for å møte nye mennesker og kulturer, og en erfaring du vil ta med deg i resten av livet. Vi har samarbeidspartnere i flere land.

Karrieremuligheter

Hvor kan du jobbe?

Med en bachelor i drama og anvendt teater, kan du jobbe ved ulike samfunnsarenaer som museum, flyktning- og innvandrersenter, helse- og omsorgssenter med mer. Du kan også undervise i drama og teater i barnehage, grunnskole og kulturskole.

Alle utdanninger innen