Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203045

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Er du opptatt av gjenbruk og bærekraftig utvikling? Vil du lære mer om produksjonsteknikk og bli produksjonsingeniør? Tar du en ingeniørutdanning i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi lærer du hvordan vi kan utvikle det samfunnet trenger og samtidig ta hensyn til naturen.

Hvorfor studere bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi? 

På studiet i produksjonsteknikk lærer du om nye forretningsmodeller som bygger på andre prinsipper er de som er vanlige i dag, nemlig kjøp, bruk og kast. Du lærer om produktutvikling, bærekraftsanalyser, levesyklusanalyser og sirkulære prosesser. I tillegg lærer du de tradisjonelle fagene innen mekaniske ingeniørfag, produksjon og produksjonsteknikk. 

Gjennom studiet får du grunnleggende ingeniørkompetanse som er felles for alle ingeniørutdanningene. Utdanningen gir deg evne til å tilpasse deg nye arbeidsoppgaver og du kan jobbe som produksjonsingeniør i mange ulike bransjer.

For å nå FNs bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon må vi lære mer om hvordan vi bruker mindre, og tenke mer på klima og miljø når vi utvikler nye produkt og løsninger. Sirkulærøkonomi handler om hvordan produkt, materialer og ressurser kan gjenbrukes. På studiet i produksjonsteknikk lærer du om økodesign, reparasjon, redesign, restaurering og gjenbruk. 

Du kan studere bachelor i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi på heltid ved campus Bergen. 

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Det er en blanding av forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, i tillegg selvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav om fysisk oppmøte. I studiet benytter vi ulike IT- og beregningsverktøy.

I 5. semester kan du velge mellom ulike valgemner. I siste semester skriver du bacheloroppgave sammen med en eller to medstudenter. Det kan være en oppgave fra en produksjonsbedrift, eller et firma som ønsker å bli mer effektive. Du kan også bli med på forskningsarbeid ved HVL. 

Laboratorium

Instituttet har flere laboratorium som vi benytter oss av. Blant annnet har vi et maskinverksted som vi bruker til dreiing, fresing, plasmakjæring og sveising. Vi har også mange andre  laboratorium som kan brukes til bachelorprosjekt, som for eksempel motorlaboratorium og Marinlab. Vi har også 3D-scanner og 3D-printer hvor ulike modeller kan konstrueres og bygges.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Utdanningen legger til rette for at du kan ta et semester ved eit universitet eller en høgskole i utlandet. I 5. semester kan du i stedet for å ta valgfag ved HVL, reise på utveksling til institusjonene som du finner i listen under.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

Les mer om våre forkurs her.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med en fullført bachelorgrad i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi har du mange muligheter. Du kan jobbe i private virksomheter, i byggenæringen, i ulike produksjonsbedrifter, eller du kan jobbe i offentlig forvaltning. Du kan også jobbe med innovasjon og nyskaping, og utvikle nye bedrifter.

Jobbene kan omfatte en hel rekke ulike oppgaver som:

  • produksjon
  • produksjonsledelse
  • kvalitetsledelse
  • vedlikeholdsledelse
  • prosjektledelse
  • produktutvikling og design
  • forskning og utvikling

Lønn: Hva tener en ingeniør?

En ingeniør tjener i gjennomsnitt 751 440 kr i året, i følge utdanning.no. Les mer om hva ulike typer ingeniører tener på utdanning.no.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Canada | University of New Brunswick | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=504

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Polen | Cracow University of Technology (CUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=740

Spania | Polytechnic University of Valencia (UPV) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=776

Tyskland | Kempten University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10516

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen