Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203012

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Maskiningeniøren blir gjerne omtalt som den «klassiske ingeniøren», og kan jobbe innan ei rekke fagfelt.

Maskiningeniøren designar, produserer, driftar og vedlikeheld produkt og produksjonsutstyr. Dei utviklar også arbeidsmetodar for å produsere og styre produksjonsprosessar.

I bachelorstudiet Allmenn maskinteknikk lærer du om dei grunnleggande maskinfaga, som mekanikk, maskindelar, teknisk varmelære, konstruksjonsteknikk, motorar og oljehydraulikk.

Utdanninga er bygd opp i nært samarbeid med industrien i regionen. Vestlandet er regionen med mest industri i Noreg, og det er eit kontinuerleg behov for dyktige ingeniørar.

Merk deg at HVL tilbyr denne utdanninga ved fleire studiestadar , og at det kan vere lurt å legge inn fleire alternativ på søkarlista di.

Korleis er undervisninga?

Som student får du ta i bruk ulike dataverktøy til utrekning, teikning og styring av maskiner og prosessar.

Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå fag til fag. Det er førelesningar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, og i tillegg sjølvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav til fysisk oppmøte. Nokre fag har skriftleg eksamen, medan andre fag kan ha mappevurdering eller munnleg eksamen.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Med fulllført bahcelorgrad kan du søke opptak til ulike mastergrader ved HVL. Du kan óg søke opptak til andre mastergrader nasjonalt og internasjonalt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Vel du ei utdanning som maskiningeniør, får du ei generell ingeniørutdanning som gjer at du kan få jobb innanfor ei rekke fagfelt. Du kan mellom anna arbeide med konstruksjon, prosjektering, drift og vedlikehald. 

For maskiningeniøren er det gode jobbar mellom anna i industrien, oljerelatert verksemd, offentleg verksemd, privat konsulentverksemd og salsservice.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

New Zealand | Auckland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Polen | Cracow University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=740

Spania | Polytechnic University of Valencia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=776

Storbritannia og Nord-Irland | University of Strathclyde | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=798

Tyskland | Kempten University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10516

USA | San Diego State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

USA | California State University-Bakersfield | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10543

Alle utdanninger innen