Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 203003

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

12. februar 2024.

Om studiet

Kvifor bli byggingeniør?

Vil du bidra til å skape nye tekniske løysingar og utforme omgjevnadane i samarbeid med andre? Som byggingeniør vil du få eit spennande yrke med mange moglegheiter.

På studiet i byggingeniør lærer du å:

 • planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsprosjekt
 • vurdere økonomi, miljø og samfunn i samanheng med teknologi
 • jobbe i tverrfaglege grupper og gjennomføre prosjektarbeid

Byggingeniør-utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

I 2. studieår kan du velje å spesialisere deg innan ei av tre studieretningar:

 • Konstruksjonsteknikk (konstruksjonar av betong, stål, tre m.m)
 • Miljø, plan og infrastruktur (vei, vann og avløpssystem m.m)
 • Prosjekt- og byggeleiing

HVL tilbyr byggingeniør-utdanning i både Bergen og Førde, og det kan vere lurt å legge inn begge alternativ på søkarlista di.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Undervisninga er ein kombinasjon av forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar, ekskursjonar og prosjektarbeid med rettleiing.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Praksis for byggingeniør

Det er moglegheiter for å få godkjend praksis om sommaren mellom 4. og 5. semester.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

Les meir om våre forkurs her.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Som byggingeniør har du eit stort spekter av jobbmoglegheiter. Byggingeniøren kan mellom anna arbeide i:

 • entreprenørbedrifter
 • rådgjevande ingeniørbedrifter
 • tekniske etatar i stat og kommune
 • private eigedomsfirma
 • eigedomsforvaltarar
 • byggeindustrien
 • byggevarefirma
 • bransjeorganisasjonar
 • forsking og undervisning

Du jobbar både ute på anlegg og inne på kontor med administrative oppgåver.

Lønn: Kva tener ein byggingeniør? 

I følge utdanning.no tener ein byggingeniør i gjennomsnitt 732 480 kr i året.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | VIVES University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10053

Belgia | Thomas More University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=815

Danmark | Aarhus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10008

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Slovenia | University of Ljubljana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10207

Spania | Polytechnic University of Valencia (UPV) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=776

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Østerrike | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10058

Alle utdanninger innen