Fakta

Sted:
Bergen
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Sogndal
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Ja
Deltid: Ja
Søknadskode (SO): 203134
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Ja
Søknadskode (SO): 203529

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Ved å velge denne utdannningen kan du kombinere jobben du har med en deltidsutdanning som barnehagelærer.

Hvorfor studere barnehagelærer ved HVL?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Du kan studere barnehagelærer deltid, ved campus Bergen og campus Sogndal.

Barnehagelæreryrket er krevende, men også variert og spennende. Selv om du har mange samarbeidspartnere som barnehagelærer, er det først og fremst barna som står i sentrum.

 

Studiets oppbygging

Praksis i barnehagelærerutdanningen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen din. Du har praksis hvert år hele studiet - 100 dager totalt. Det er Høgskulen på Vestlandet som finner praksisplass til deg og du får praksisplass i nærheten av der du bor, så sant det er godkjent praksisbarnehage i ditt område. Du må regne med å ta permisjon fra jobb i tilknyting til samlinger og praksis. Her finner du mer informasjon om praksis.

Tidspunkt for undervisning og praksis

Studere mer?

Etter fullført bachelor i barnehagelærer kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Du blir kvalifisert for pedagogiske lederstillinger i barnehager.
  • Du kan jobbe som leder i skolefritidsordningen (SFO).
  • Det er også mulig å jobbe i oppvekstsektoren og innenfor omsorgstjenester i kommuner og fylker.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Belgia | Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=827

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College South Denmark (UC SYD) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10242

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Tyskland | Ludwigsburg University of Education | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=749

USA | Bemidji State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10465

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen