Fakta

Sted:
Bergen
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bergen, deltid
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 203529
Sogndal, deltid
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 203134

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

5. oktober 2023.

Om studiet

Hvorfor studere barnehagelærer ved HVL?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Du kan studere barnehagelærer deltid, ved campus Bergen og campus Sogndal.

Barnehagelæreryrket er krevende, men også variert og spennende. Selv om du har mange samarbeidspartnere som barnehagelærer, er det først og fremst barna som står i sentrum.

Studiets oppbygging

Studiet i Sogndal er samlings- og nettbasert

Oppstartsdato i Sogndal: 4. september.

Plan for samlinger, nettdager og praksis 2023–2024, Sogndal:

 • Samlingsdager: 3 dagars samlinger, mandag, tirsdag, onsdag:

Høst 2023: Uke 36, uke 40, uke 46
Vår 2024: Uke 3, uke 11  uke 17

 • Nett dager for undervisning: Klokken 9.15–15:00 torsdager
 • Praksisseminar: Nettbasert 11. januar
 • Praksis uke 4 – 8 vår 2023

Undervisning 2023-2024, Bergen

Det blir undervisning torsdager og fredager mellom 8.15 og 17.00. 

Praksis i barnehagelærerutdanningen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen din. Du har praksis hvert år hele studiet - 100 dager totalt. Det er Høgskulen på Vestlandet som finner praksisplass til deg og du får praksisplass i nærheten av der du bor, så sant det er godkjent praksisbarnehage i ditt område. Du må regne med å ta permisjon fra jobb i tilknyting til samlinger og praksis. Her finner du mer informasjon om praksis.

Utveksling

Det er lagt til rette for studieopphold i utlandet i fjerde år på deltidsutdanningen.

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i barnehagelærer kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

Vanlige spørsmål og svar

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

 • Du blir kvalifisert for pedagogiske lederstillinger i barnehager.
 • Du kan jobbe som leder i skolefritidsordningen (SFO).
 • Det er også mulig å jobbe i oppvekstsektoren og innenfor omsorgstjenester i kommuner og fylker.

Alle utdanninger innen