Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 280
Søknadskode (SO): 203130
Stord
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 65
Søknadskode (SO): 203135
Sogndal
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 203445

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

19. april 2024.

Om studiet

Hvorfor studere barnehagelærer ved HVL?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Som barnehagelærer skal du bygge på personalets kompetanse, samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Du kan jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer - i tillegg åpner utdanningen for jobbmuligheter også utenfor barnehagen. Du får viktig og etterspurt kompetanse innenfor pedagogikk og ledelse. 

Hos oss kan du bli barnehagelærer på heltid (3 år) i Bergen, Sogndal og på Stord. I Bergen og Sogndal har vi også deltidsutdanning over 4 år.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, verksted, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring, enten du arbeider på egen hånd og/eller i grupper.

Praksis i barnehagen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen din. Du har praksis i alle tre årene, til sammen 100 dager. Her finner du informasjon om praksis.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i tredje studieår.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Du blir kvalifisert for pedagogiske lederstillinger i barnehager.
  • Du kan jobbe som leder i skolefritidsordningen (SFO).
  • Det er også mulig å jobbe i oppvekstsektoren og innenfor omsorgstjenester i kommuner og fylker.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Belgia | VIVES University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10053

Belgia | AP University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10239

Belgia | Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=827

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College South Denmark (UC SYD) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10242

Hellas | University of Western Macedonia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10606

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Spania | Mondragón University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10255

Tyskland | Ludwigsburg University of Education | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=749

USA | Bemidji State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10465

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Østerrike | Private University College of Teacher Education Augustinum | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10640

Alle utdanninger innen