Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen
Stord
Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

280

Søknadskode (SO)

203130

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203445

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

65

Søknadskode (SO)

203135

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn? Som barnehagelærer møter du nysgjerrige barn med mye på hjertet. Du får bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø.

Hos oss kan du bli barnehagelærer på heltid (3 år) i Bergen, Sogndal og på Stord. I Bergen og Sogndal har vi også deltidsutdanning over 4 år.

Hvorfor studere barnehagelærer ved HVL?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, verksted, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring enten du arbeider på egen hånd og/eller i grupper.

Praksis i barnehagen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen din. Du har praksis i alle tre årene, til sammen 100 dager. Her finner du informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Vil du studere mer?

Hvis du vil studere videre etter endt bachelorutdanning, kan du ta en master i barnehagekunnskap.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i tredje studieår.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Du blir kvalifisert for pedagogiske lederstillinger i barnehager.
  • Du kan jobbe som leder i skolefritidsordningen (SFO).
  • Det er også mulig å jobbe i oppvekstsektoren og innenfor omsorgstjenester i kommuner og fylker.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Belgia | Artesis Plantijn University College Antwerpen | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10239

Belgia | Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=827

Danmark | University College Copenhagen | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College South Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10242

Italia | Catholic University of the Sacred Heart, Milan | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10566

Nederland | University of Applied Sciences Leiden | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10262

New Zealand | Auckland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Spania | Mondragón University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10255

USA | California State University Monterey Bay | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

USA | Bemidji State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10465

Alle utdanninger innen