Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Oppstart: 15. august
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 280
Søknadskode (SO): 203130
Sogndal
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 203445
Stord
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 65
Søknadskode (SO): 203135

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn? Som barnehagelærer møter du nysgjerrige barn med mye på hjertet. Du får bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø.

Hos oss kan du bli barnehagelærer på heltid (3 år) i Bergen, Sogndal og på Stord. I Bergen og Sogndal har vi også deltidsutdanning over 4 år.

Hvorfor studere barnehagelærer ved HVL?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, verksted, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring enten du arbeider på egen hånd og/eller i grupper.

Praksis i barnehagen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen din. Du har praksis i alle tre årene, til sammen 100 dager. Her finner du informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i tredje studieår.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Du blir kvalifisert for pedagogiske lederstillinger i barnehager.
  • Du kan jobbe som leder i skolefritidsordningen (SFO).
  • Det er også mulig å jobbe i oppvekstsektoren og innenfor omsorgstjenester i kommuner og fylker.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology (QUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Belgia | AP University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10239

Belgia | Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=827

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College South Denmark (UC SYD) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10242

Italia | Catholic University of the Sacred Heart, Milan | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10566

Nederland | University of Applied Sciences Leiden | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10262

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Spania | Mondragón University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10255

USA | Texas Christian University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10196

USA | Bemidji State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10465

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen