Utdanningstilbud

Viser 28 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn maskinteknikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat deltid Bergen, Sogndal
Barnehagelærer, deltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer, deltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Bioingeniør Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen BIOI 47.70 52.30
Byggingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Dataingeniør Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Drama og anvendt teater Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen DRAHVL Alle kom inn Alle kom inn
Elektroingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING
Energiteknologi Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Ergoterapi Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen GENS 43.40 47.10
Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen GENS 41.00 46.60
Forkurs | Bergen Videregående skole heltid Bergen
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Nettstøttet, Samlingsbasert, heltid Bergen, Førde, Haugesund
Fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen GENS 52.10 55.50
Havteknologi | bachelor Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Informasjonsteknologi | Bergen Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen MATRS 42.00 50.20
Kjemiingeniør Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Landmåling og eiendomsdesign Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen GENS 41.00 46.00
Marinteknikk Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Radiografi Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen GENS 45.70 49.50
Realfagskurs | Bergen Videregående skole heltid Bergen
Realfagskurs | nett- og samlingsbasert | deltid Videregående skole Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund
Sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen, Sogndal
Sosialt arbeid GENS 49.00 54.50
Sosialt arbeid GENS 34.50 40.00
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Sykepleie NO3MA3 47.50 50.00
Sykepleie NO3MA3 Alle kom inn Alle kom inn
Sykepleie NO3MA3 Alle kom inn Alle kom inn
Sykepleie NO3MA3 Alle kom inn Alle kom inn
Sykepleie NO3MA3 Alle kom inn Alle kom inn
Tegnspråk og tolking Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen GENS Alle kom inn Alle kom inn
Vernepleie Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen, Sogndal
Vernepleie GENS 43.50 50.40
Vernepleie GENS Alle kom inn 39.70
Økonomi og administrasjon | Bergen Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen GENS 50.80 53.50

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing