Utdanningstilbud

Viser 24 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD heltid Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Informasjonsteknologi | Førde Bachelor og høgskolekandidat heltid Førde MATRS Alle kom inn Alle kom inn
Intensivsykepleie Master og høyere heltid Bergen, Førde, Haugesund
Nautiske operasjoner Forskerutdanning/PhD heltid Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Operasjonssykepleie Master og høyere heltid Bergen, Førde, Haugesund
Organisasjon og leiing Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund
Psykisk helse- og rusarbeid | tverrfaglig videreutdanning Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal
Psykisk helsearbeid Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Førde
Realfagskurs | nett- og samlingsbasert | deltid Videregående skole Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Førde, Sogndal

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing