Fakta

Sted:
Bergen
Førde
Haugesund
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 19. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Operasjonssykepleie krever kunnskap om den akutt og/eller kritisk syke pasients situasjon og behov, og inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipper og kirurgiske undersøkelser og behandling.

Hvorfor studere operasjonssykepleie?

Operasjonssykepleiere har et handlingsrepetoar hvor teoretisk viten, praktiske ferdigheter, risikoanalyse, håndtering og samhandlingsferdigheter inngår som viktige elementer.

Sentrale element i operasjonssykepleie

  • Å kunne utøve kirurgisk assistanse og planlegge og organisere kirurgiske inngrep.
  • Operasjonssykepleieren har et selvstendig ansvar for hygienen på operasjonsstuen, kirurgisk leiring og hypotermiforebyggende tiltak.
  • Som operasjonssykepleier arbeider du med pasientrettet arbeid, og ledelse av operasjonsstuer- operasjonsteam og avdelinger. 

Du kan studere operasjonssykepleie ved campus Bergen, Førde og Haugesund. 

Helsetjenesten trenger flere med spesialistkompetanse i operasjonssykepleie, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i operasjonssykepleie og kvalifiserer for arbeid som operasjonssykepleier med handlingskompetanse til å gjennomføre forsknings- eller kvalitetsarbeid, samt kompetanse til å drive og utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført utdanning i operasjonssykepleie og kvalifiserer til arbeid som operasjonssykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Operasjonssykepleie er en spesialisering innen master i spesialsykepleie, og du finner studieplan og emneplan for operasjonssykepleie på siden til master i spesialsykepleie.

Hva kan du jobbe med?

Etter master i spesialsykepleie - operasjonssykepleie kan du jobbe

  • i spesialisthelsetjenesten
  • som spesialsykepleier i operasjonssykepleie med særskilt fagansvar
  • i operasjonsavdelinger
  • i kirurgiske og gynekologiske behandlingsenheter
  • ved dagkirurgiske enheter og poliklinikker, på akuttmottak og skadestuer
  • ved sterilsentraler og hygieneavdelinger

Andre arenaer er katastrofe- og beredskapsteam, offshore, internasjonalt arbeid, private klinikker, legesentre og legevakt.

Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Lønn: Hva tjener en spesialsykepleier?

Ifølge Utdanning.no tjener en spesialsykepleier i gjennomsnitt 677 880 kroner. Les mer om lønnsstatistikk for operasjonssykepleie på utdanning.no.  

Praksis

Studiet og praksis blir gjennomført i den regionen du blir tatt opp i, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor regionen.

Hvordan er undervisningen?

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger, ferdighetstrening og simulering. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk tenkning, analyse av litteraturgrunnlaget og avansert fagutøving. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig. I de kliniske studiene får studenten veiledet praksis.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige og Island.

 

 

Alle utdanninger innen