Fakta

Sted:
Bergen
Førde
Haugesund
Stord
Sogndal
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 22. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Ønsker du å tilegne deg kompetanse til å arbeide med folkehelse og helsefremming? Da er tverrfaglig master i samhandling og folkehelse det rette valget.

Hvorfor studere samhandling og folkehelse? 

Med master i samhandling og folkehelse får du god kunnskap om hvordan du kan utvikle folkehelsearbeid i fremtiden. Du lærer om hvordan det tverrfaglige folkehelsesamarbeidet kan innrettes, samt om innovasjon, implementering og forskning. Undervisningen er basert på forskning og legger vekt på både etisk og tverrfaglige refleksjoner og konkrete eksempel.

Med fullført grad kvalifiserer du til ledende roller i folkehelsearbeid både i offentlig sektor (kommune, fylke og stat) og i privat sektor. Fullført studium kan også kvalifisere til opptak på doktorgradsprogram.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to-tre dager hvert semester i tre klasser på campusene Bergen, Stord/Haugesund eller Førde/Sogndal:

 • En klasse i Stord/Haugesund (undervisingen veksler mellom Stord og Haugesund)
 • en klasse i Bergen
 • en klasse i Førde/Sogndal (undervisingen veksler mellom Førde og Sogndal)

Hva lærer du?

 • Sette i verk, lede og evaluere innovasjoner og tjenesteutvikling rettet mot enkeltindivid og mot ulike brukergrupper.
 • Lede, koordinere og tilrettelegge for sammenhengende og helhetlige tjenester til brukere med samansatte behov.
 • Arbeide helsefremmende og forebyggende med brukerer med sammensatte behov.
 • Arbeide direkte brukerrettet.
 • Legge til rette for brukermedvirkning.

Studiets oppbygging

Innhold i studiet

Folkehelsearbeidet skal bidra til å redusere sosiale forskjeller i helse, samt sikre deltagelse og inkludering for alle. Gode fellesskapsløsninger med en inkluderende og helsefremmende innretting skal prege alle sektorer og tjenester. Masterprogrammet har fokus på hvordan organisere og sette i verk tiltak for å bevare og forbedre helsen til befolkningen på et strukturelt nivå, og på hvordan samhandlingen i folkehelsearbeidet omkring hver enkelt bruker kan bli lagt opp.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

 • Forebygging og helsefremming
 • Ledelse og koordinering av tjenester til brukergrupper med sammensatte hjelpebehov
 • I offentlig forvalting og i rådgivingstjenester
 • Prosjektledelse, utgreiing, planlegging, innovasjon- og helsefremming
 • Undervisning
 • Arbeid med brukerer og pårørende i ulike aldre, livsfaser og sektorer. Eksempel på brukere er barn og unge med ulike typer vansker, personer med utviklingshemming, personer som har muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser, rusproblematikk, og eldre med helse- og funksjonssvikt.

Alle utdanninger innen