FiH vil formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine fagområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier.

Dette gjøres gjennom undervisning, forskning, utviklingsarbeid og formidling i tilknytning til offentlig akkrediterte studietilbud, samt gjennom ekstern kurs og - oppdragsvirksomhet.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Telefon: 23 23 24 00

Studiesteder:

  • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Det er 11 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i praktisk teologi Bachelor og høgskolekandidat Oslo GENS Alle Alle
Bachelor in Bible, Ministry and Mission Årsenhet og kortere Oslo GENS Alle Alle
Bachelorgrad i teologi og misjon Bachelor og høgskolekandidat Oslo GENS Alle Alle
Mastergrad i teologi og misjon Master og høyere Oslo
Nettstudium kristendomskunnskap deltid Universitet og høgskole Oslo
Nettstudium kristendomskunnskap heltid Årsenhet og kortere Oslo
Nettstudium KRLE deltid Årsenhet og kortere Oslo
Nettstudium KRLE heltid Bachelor og høgskolekandidat Oslo
Årsstudium i Bibel og misjon Årsenhet og kortere Oslo GENS Alle Alle
Årsstudium i Kristendomskunnskap Årsenhet og kortere Oslo
Kristendomskunnskap GENS Alle Alle
Kristendomskunnskap, deltid, nettbasert GENS Alle Alle
Kristendomskunnskap, nettbasert GENS Alle Alle
Årsstudium i KRLE Årsenhet og kortere Oslo
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) GENS Alle Alle
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), deltid, nettbasert GENS Alle Alle
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), nettbasert GENS Alle Alle