Utdanningstilbud

Viser 10 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor in Bible, Ministry and Mission Bachelor og høgskolekandidat Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Bachelorgrad i teologi og misjon Bachelor og høgskolekandidat Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Teologi og misjon GENS Alle Alle
Teologi og misjon GENS Alle Alle
Mastergrad i teologi og misjon Master og høyere Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Teologi, formidling og ledelse Bachelor og høgskolekandidat Fjellhaug Internasjonale Høgskole GENS Alle Alle
Årsstudium i Bibel og Misjon Årsstudium og kortere Fjellhaug Internasjonale Høgskole GENS Alle Alle
Årsstudium i integrering, kultur og religion Årsstudium og kortere GENS Alle Alle
Årsstudium i KRLE – nettstudium Årsstudium og kortere
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) GENS Alle Alle
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), deltid GENS Alle Alle
Årsstudium i teologi Årsstudium og kortere GENS Alle Alle
Årsstudium i teologi nettstudium Årsstudium og kortere
Teologi GENS Alle Alle
Teologi, deltid GENS Alle Alle
Årsstudium i teologi og sjelesorg Årsstudium og kortere GENS Alle Alle

Om lærestedet

FIHs formål er å «formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine virksomhetsområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier».

For å oppnå dette skal FIH være «et sterkt fagmiljø i Norge innenfor definerte områder av teologi, misjon og interkulturelle studier, og bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, til kultur og religionsmøter, og til verdibaserte samfunnsengasjement og ledelse, nasjonalt og internasjonalt».

FIH eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), drives i samsvar med universitets- og høgskoleloven, og har sin verdimessige forankring i Den hellige skrift og Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Den verdimessige forankringen er artikulert i FIHs verdidokument.

FIH har tilbudt akkrediterte studier siden 1996. 12. januar 2018 fikk FIH akkreditering som høyskole og med dette selvakkrediteringsrett for studier på bachelorgradsnivå.

I dag har FIH tre campus:

  • Campus Oslo
  • Campus København
  • Campus Aarhus