Utdanningstilbud

Viser 10 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor in Bible, Ministry and Mission Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Bachelorgrad i teologi og misjon Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, deltid, heltid Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Teologi og misjon GENS Alle kom inn Alle kom inn
Teologi og misjon GENS Alle kom inn Alle kom inn
Mastergrad i teologi og misjon Master og høyere Samlingsbasert, Undervisning ved lærestedet, deltid, heltid Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Teologi, formidling og ledelse Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, deltid, heltid Fjellhaug Internasjonale Høgskole GENS Alle kom inn Alle kom inn
Årsstudium i Bibel og Misjon Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid, heltid Fjellhaug Internasjonale Høgskole GENS Alle kom inn Alle kom inn
Årsstudium i integrering, kultur og religion Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid, heltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Årsstudium i KRLE – nettstudium Årsstudium og kortere Nettstudium, deltid, heltid
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) GENS Alle kom inn Alle kom inn
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), deltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Årsstudium i teologi Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid, heltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Årsstudium i teologi nettstudium Årsstudium og kortere Nettstudium, Nettstøttet, deltid, heltid
Teologi GENS Alle kom inn Alle kom inn
Teologi, deltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Årsstudium i teologi og sjelesorg Årsstudium og kortere Samlingsbasert, Undervisning ved lærestedet, deltid, heltid GENS Alle kom inn Alle kom inn

Om lærestedet

FIHs formål er å «formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine virksomhetsområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier».

For å oppnå dette skal FIH være «et sterkt fagmiljø i Norge innenfor definerte områder av teologi, misjon og interkulturelle studier, og bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, til kultur og religionsmøter, og til verdibaserte samfunnsengasjement og ledelse, nasjonalt og internasjonalt».

FIH eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), drives i samsvar med universitets- og høgskoleloven, og har sin verdimessige forankring i Den hellige skrift og Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Den verdimessige forankringen er artikulert i FIHs verdidokument.

FIH har tilbudt akkrediterte studier siden 1996. 12. januar 2018 fikk FIH akkreditering som høyskole og med dette selvakkrediteringsrett for studier på bachelorgradsnivå.

I dag har FIH tre campus:

  • Campus Oslo
  • Campus København
  • Campus Aarhus