Utdanningstilbud

Viser 9 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor in Bible, Ministry and Mission Bachelor og høgskolekandidat Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Bachelorgrad i praktisk teologi Bachelor og høgskolekandidat Fjellhaug Internasjonale Høgskole GENS Alle Alle
Bachelorgrad i teologi og misjon Bachelor og høgskolekandidat Fjellhaug Internasjonale Høgskole GENS Alle Alle
Mastergrad i teologi og misjon Master og høyere Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Årsstudium i bibel og misjon Årsenhet og kortere Fjellhaug Internasjonale Høgskole GENS Alle Alle
Årsstudium i kristendomskunnskap Årsenhet og kortere Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Kristendomskunnskap GENS Alle Alle
Kristendomskunnskap, nettbasert GENS Alle Alle
Kristendomskunnskap, deltid, nettbasert GENS Alle Alle
Årsstudium i kristendomskunnskap nettstudium GENS Alle Alle
Årsstudium i KRLE Årsenhet og kortere Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), nettbasert GENS Alle Alle
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) GENS Alle Alle
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), deltid, nettbasert GENS Alle Alle
Årsstudium i KRLE – nettstudium
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), nettbasert GENS Alle Alle
Kristendomskunnskap, deltid, nettbasert GENS Alle Alle

Om lærestedet

FIHs formål er å «formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine virksomhetsområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier».

For å oppnå dette skal FIH være «et sterkt fagmiljø i Norge innenfor definerte områder av teologi, misjon og interkulturelle studier, og bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, til kultur og religionsmøter, og til verdibaserte samfunnsengasjement og ledelse, nasjonalt og internasjonalt».

FIH eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), drives i samsvar med universitets- og høgskoleloven, og har sin verdimessige forankring i Den hellige skrift og Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Den verdimessige forankringen er artikulert i FIHs verdidokument.

FIH har tilbudt akkrediterte studier siden 1996. 12. januar 2018 fikk FIH akkreditering som høyskole og med dette selvakkrediteringsrett for studier på bachelorgradsnivå.

I dag har FIH tre campus:

  • Campus Oslo
  • Campus København
  • Campus Aarhus