Fakta

Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Pris:

Se studiestedets hjemmesider

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
(KRLE)
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 258329
(KRLE), deltid
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 258910

Informasjon oppdatert

6. desember 2023.

Om studiet

KRLE er årstudiet for deg som ønsker å bli bedre kjent med både kristen tro og andre religioner og livssyn. Studiet er med på å gi deg et godt grunnlag for å forstå egne og og andres verdier og valg.

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk. Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få forståelse for de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet.  Det er mulighet for å dra på studietur for å se og oppleve noe av det du lærer om i praksis.

Studiets oppbygging

HØSTEMNER

Hellige skrifter -religion, tekst og tolkning (10 stp.)

Livssyn og religiøse minoriteter i Norge (10 stp.)

Kirkehistorie og kirkekunnskap (10 stp.)

VÅREMNER

Kristen tro, etikk og livstolkning (10 stp.)

Verdensreligionene (10 stp.)

Etikk og KRLE-didaktikk (10 stp.)

Undervisningsopplegg

Nettstudiet er lagt opp etter en student-læremateriell-modell. Det betyr at nettleksjonene legger vekt på å tilrettelegge for at studenten kan møte lærestoffet på en strukturert måte som gjør at man kan følge den logiske progresjonen i emnet. Vi tilstreber å ha god struktur i emnerommet med virkemidler som er tilpasset det enkelte emnet. Arbeidet med lærestoffet skjer på FiHs læringsplattform.

Nettleksjonene inneholder normalt leseveiledning til pensum, veiledningstekster til nettleksjonene, samt lyd- eller videoopptak av forelesninger for hver nettleksjon. Hvert emne har en nettlærer og en nettlærerassistent som er tilgjengelig for faglige spørsmål og som vil gi tilbakemelding og vurdering av arbeidskravene. Normalt er nettlærerassistenten førsteleddet i kommunikasjonen med nettstudentene.

Nettstudenten har i læringsplattformen tilgang til digitale verktøy for å kommunisere med medstudenter og finne noen å jobbe sammen med. Høgskolen oppfordrer til studentsamarbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via samordna opptak. Dersom det er ledige studieplasser etter hovedopptaket, legges disse ut i Samordna Opptak.

Videre studier

Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk – nettstudier kvalifiserer også til videre studier innenfor KRLE og kristendomskunnskap.

Karrieremuligheter

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk gir økt forståelse for de ulike verdensreligionene og livssyn som finnes innenfor det norske samfunnet. Med nødvendig tilleggsutdannelse kan studiet være en del av grunnlaget for å kvalifisere til undervisning i kristendom, religion, livssyn og etikk i grunnskolen og videregående opplæring. Årsstudiet kan også kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i ulike typer organisasjoner der religion og livssyn står sentralt.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i KRLE