Fakta

Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Pris:

Se studiestedets hjemmesider

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 258418

Informasjon oppdatert

6. desember 2023.

Om studiet

Årsstudium i integrering, kultur og religion er et ettårig studium som sikter på å gi økt kunnskap og forståelse om religionens rolle i integreringsarbeidet, kulturmøter og sentrale arbeidsoppgaver innenfor integrasjonsforvaltning og integreringsarbeid.

Årsstudium i integrering, kultur og religion gir økt kompetanse om integrering og utfordringer knyttet til integrering og integrasjonsarbeid. Innsikt i religion og kultur gir studenten øving i å tenke helhetlig i møte med mennesker som kommer til Norge og vil finne sin plass i det norske samfunnet. Studiet gir god og relevant kompetanse til arbeid som flyktningkonsulent, men også for andre yrkesgrupper som jobber med flyktninger – enten i helsevesenet, NAV, voksenopplæringen, flyktningmottak osv.

Studiets oppbygging

Høstemner:

  • Kristendommen – tro, praksiser og kultur (10 stp.)
  • Kulturforståelse og kulturmøter 1 (10 stp.)
  • Integrasjonsforvaltning  (10 stp.)

 

Våremner:

  • Verdensreligionene (10 stp.)
  • Kultur og kommunikasjon (10 stp.)
  • Integrering – hverdagsutfordringer (10 stp.)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via samordna opptak. Dersom det er ledige studieplasser etter hovedopptaket, legges disse ut i Samordna Opptak.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i integrering kultur og religion

Alle utdanninger innen