Fakta

Sted:
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Pris:

Se studiestedets nettsider

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 258936

Informasjon oppdatert

6. desember 2023.

Om studiet

Bachelorstudiet i teologi, formidling og ledelse gir deg bred kunnskap om Bibelen og kristen tro. Du får god innsikt i praktisk teologi som fagfelt, med vekt på menighetsbygging og gudstjenestearbeid.

Studiet gir deg innsikt i planlegging og gjennomføring av en gudstjeneste/møte, formidling og forkynnelse til barn og unge, og grunnleggende apologetikk. Studiet er lagt opp slik at du har muligheten til å være fire uker i menighetspraksis. I tillegg får du rikelig anledning til å jobbe med egen troshistorie og åndelighet. Som en del av undervisningen får du muligheten til å forberede og holde taler/undervisning og få tilbakemelding på disse. Gjennom studieløpet velger du valgemner fra en stor og omfattende meny, og du kan få innpasset relevante emner tatt andre steder.

Studiets oppbygging

Bachelorgraden i teologi, formidling og ledelse oppnås på grunnlag av eksamener av 180 studiepoengs omfang og har en normert studietid på 3 år. For å oppnå bachelor i teologi, formidling og ledelse må graden inneholde følgende elementer:

Grunnstudium (70 stp.)

 • Innføring i Bibelen
 • Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskap
 • Bekjennelse og etterfølgelse
 • Bibelfag
 • Innføring i sjelesorg
 • Kirkehistorie og kirkekunnskap
 • Kristen tro og etikk

 

Spesialisering i formidling (30 stp.)

 • Apologetikk
 • Jeremia - til livshjelp og troshjelp
 • Kristen formidling og opplæring

 

Spesialisering i ledelse (30 stp.)

 • Gudstjeneste- og menighetsledelse med praksis
 • Kristen tjeneste og utrustning
 • Kristent lederskap

 

Valgemner innenfor gradens fagområde (50 stp.) 

Undervisningsopplegg

Innholdet i de forskjellige emnene formidles og bearbeides gjennom forelesninger, veiledning, lesing av litteratur, seminararbeid, gruppediskusjoner, ekskursjoner, praksis, arbeidskrav og endelig ved et avsluttende studentarbeid med påfølgende vurdering.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via samordna opptak. Dersom det er ledige studieplasser etter hovedopptaket, legges disse ut i Samordna Opptak.

Videre studier

Det er mulig å tilrettelegge studieløpet på en slik måte at man kan gå videre på Masterstudier i teologi og misjon.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i teologi, formidling og ledelse er et utdanningstilbud som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studiet er aktuelt for barne- og ungdomsarbeidere, trosopplærere, forkynnere, pastorer/forsamlingsledere. Studiet er også relevant for misjonærer, bibelskolelærere og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Det går også an å tilrettelegge studieløpet på en slik måte at man kan gå videre på FIHs Master i teologi og misjon.

Utveksling

Som student ved FiH har du ulike muligheter til å dra på utveksling, avhengig av hvor lenge du har studert, hva du er interessert i, hvor du kunne tenke deg å reise og hvor lenge du ønsker å være borte. FiH har en utvekslingsavtale med All Nations Christians College nord for London, England og Freie Theologische Hochschule (FTH) i Gieβen i Tyskland. Er du interessert i andre lokasjoner eller skoler hjelper skolen deg både med å finne aktuelle skoler og å navigere gjennom søknadsprosessen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i teologi formidling og ledelse